Generálny riaditeľ sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie

štátna správa
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
EIA
ministerstvo
generálny riaditeľ
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
1. marec 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Ponúkaná mzda: Plat od 1 448,00 EUR zahŕňa len minimálnu výšku tarifného platu a minimálnu výšku príplatku za riadenie. Funkčný plat bude určený v závislosti od skúseností.
od 1448 €

Náplň práce

Koordinovanie v oblasti prípravy a implementácie strategických, koncepčných, plánovacích, legislatívnych, metodických, organizačných, riadiacich a kontrolných úloh ministerstva, vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (posudzovanie vplyvov navrhovaných činností a posudzovanie vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice, posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom v spolupráci s rezortným orgánom a posudzovanie vplyvov strategických dokumentov presahujúcich štátne hranice, vyhodnocovanie súladu projektov z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie predkladaných v rámci žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 – 2020 a komunikácie s predkladateľom tzv. veľkého infraštruktúrneho projektu v rámci vykonávania kontroly a vyhodnocovania súladu projektov z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie ) a vyplývajúcich zo zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tvorba štátnej politiky) a tiež v oblasti krajinného a územného plánovania (koordinácia prípravy legislatívy, obstarávanie nástrojov krajinného plánovania, koordinovanie obstarávania podkladov súvisiacich s územným plánovaním a tvorbou krajiny). V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov riadi a zodpovedá za odbornosť a organizačnú činnosť sekcie. Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, tvorby krajiny a územného plánovania, a práve záväzných aktov EÚ, rozhodnutí EK, medzinárodných dohovorov, Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, uznesení národnej rady a jej výborov, uznesení vlády a jej poradných orgánov, poradných orgánov ministra a ministerstva.

Koho hľadáme

Hľadáme profesionála, ktorý má aspoň trojročné skúsenosti z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), z obdobnej oblasti a ktorý už má aj skúsenosti s riadením ľudí.

Prečo si vybrať nás

Ak Ti nie je životné prostredie ukradnuté, máš potrebné skúsenosti a nebojíš sa robiť rozhodnutia koncepčného charakteru s dosahom na celoštátnej úrovni neváhaj a prihlás sa do VK/2021/4125 na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32768

Medzi zamestnanecké výhody patria napríklad:
- pracovný čas 37,5 h/týždenne
- pružný pracovný čas
- home office v rozsahu 5 dní v mesiaci
- základná výmera dovolenky v rozsahu 5 týždňov, pri zamestnancoch nad 33 rokov a zamestnancoch trvalo starajúcich sa o dieťa v rozsahu 6 týždňov
- sick days 3 dni v kalendárnom roku
- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 40,00 €/mesačne, ak sa zamestnanec sám zaviaže si prispievať aspoň v sume 8,00€/mesačne

Všetky zamestnanecké výhody sú uvedené v podnikovej Kolektívnej zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386363/

Dodatočné informácie

Bližšie informácie o priebehu výberového konania a spôsobe prihlásenia sa do výberového konania nájdeš na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32768 . Prihlásiť sa do výberového konania cez GROWNI nie je možné. Ďakujeme za porozumenie.

Detaily

  • Profesionál
31. dec 2021

Manažér

O organizácii

Ministerstvo životného prostredia SR

Ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Viac o organizácii