Medzikultúrny a jazykový odborník

Zverejnené pracovné ponuky sú informatívneho charakteru, prihlášky je potrebné posielať priamo cez web stránku EPSO EU Careers, kde nájdete všetky otvorené výberové konania.
kariéra v eú
verejná správa
lingvistika
prekladateľstvo
Miesto
Luxemburg
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Platová trieda AD 5 – základný plat 5 130,98 EUR
5130.98

Náplň práce

Európsky parlament hľadá medzikultúrnych a jazykových odborníkov pre jazyky: bulharčina, francúzština, maltčina, SLOVENČINA a švédčina. 

Ako odborníci na generálnom riaditeľstve pre preklad (GR TRAD) budete zabezpečovať dostupnosť všetkých dokumentov týkajúcich sa Europarlamentu, zjednodušovať ich a zlepšovať ich čitateľnosť, aby bol Parlament otvorenejší a prístupnejší občanom.

Koho hľadáme

Viete jasne a zrozumiteľne komunikovať vo svojom materinskom jazyku ?

Ovládate na úrovni C1 ďalšie 2 z 24 úradných jazykov ?

V tom prípade neváhajte uplatniť svoje jazykové zručnosti v Európskom parlamente!

Podmienky:

ovládať aspoň 3 úradné jazyky EÚ:

na úrovni materinského jazyka musíte ovládať 1 z jazykov bulharčina, francúzština, maltčina, SLOVENČINA a švédčina;

na úrovni C1 ovládať angličtinu alebo francúzštinu;

na úrovni C1 ovládať ďalší z 24 úradných jazykov EÚ (odlišný oproti jazykom a)

 

Odborná prax nie je vyžadovaná, no je výhodou.

Prečo si vybrať nás

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ i za jej hranicami. Medzi základné zásady EÚ patrí rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí.

Dodatočné informácie

Prihlášky je možné posielať do 25. júla 2022.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Študent vysokej školy
  • Profesionál
  • Čerstvý absolvent vysokej školy

O organizácii

Európska únia zamestnáva v súčasnosti takmer 40 tisíc pracovníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako koordinátor realizácie politík Európskej únie presadzuje a chráni záuj..
Viac o organizácii