Analytička/Analytik

Dobrovičova 12, 81266, Bratislava - mestská časť Staré Mesto alebo aj na diaľku (online)
Čerstvý absolvent vysokej školy, Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
analytik
analytička
inštitút
analytická jednotka
verejná politika
poľnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
krajinná ekonómia
politika
policy making
analýza dát
data science
Ihneď (dohodou)
nástup
Čiastočný úväzok
typ pracovnej ponuky
od 1340
EUR / mesiac
Po prvom mesiaci podľa výkonu, skúsenosti a vedomostí môže mzda dosiahnuť do 2400 EUR.

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Detaily

 • ekonometria
 • Analýza a tvorba politík
 • Štatistika a analytika
 • Náplň práce

  Inštitút pôdohospodárskej politiky je analytický útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho poslaním je hľadať riešenia pre zlepšenie výsledkov sektora pôdohospodárstva prostredníctvom lepšieho nastavenia politík a optimalizácie verejných výdavkov. Inštitút spracováva dáta, interpretuje ich a poskytuje analýzy a prognózy pre vedenie ministerstva a ucelené analytické materiály aj pre verejnosť a úzko spolupracuje so sekciami ministerstva. Základom je poznanie a aplikácia moderných analytických, štatistických a modelovacích prístupov.  Problém nielen definujeme, ale navrheme aj jeho konkrétne riešenia. Inštitút úzko spolupracuje s ostatnými analytickými jednotkami ústrednej štátnej správy.

  Hlavné činnosti v rámci inštitútu:

  • zber a analýza údajov v pôdohospodárstve, potravinárstve a v rozvoji vidieka;

  • kvantitatívna analýza dopadu politík a regulácií;

  • príprava diskusných štúdií a komentárov, prezentácií a iných analytických výstupov pre ministerstvo a odbornú a laickú verejnosť;

  • spolupráca a komunikácia s partnermi (analytické jednotky, organizácie ministerstva, ostatné ministerstvá, medzinárodné inštitúcie a iné);

  • analytické činnosti súvisiace s výkonom revízie verejných výdavkov, prípravou investičných akcií a riadením rozpočtu.

  Koho hľadáme

  Očakávané odborné znalosti:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na ekonómiu, kvantitatívne metódy alebo príbuzné odbory najmä v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva;

  • orientácia v ekonomickej teórii, analytických nástrojoch a verejných politikách a výdavkoch so zameraním na pôdohospodársku politiku a rozvoj vidieka;

  • analytické myslenie a chuť pracovať s dátami;

  • schopnosť zrozumiteľne a jasne zachytiť hlavnú myšlienku.

  • ovládanie MS Word a MS Excel (práca s dátami a štatistika);

  • výhodou je znalosť práce s databázami, GIS a jedným z programov ako R, Python, STATA, Eviews či Matlab;

  • anglický jazyk na úrovni B2 - stredne pokročilý.

   

  Očakávané schopnosti a osobnostné vlastnosti:

  • analytické, koncepčné a strategické myslenie (schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť najvhodnejšie riešenie);

  • komunikačné zručnosti (zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore);

  • rozhodovacia schopnosť (samostatná aj tímová práca).

  Benefity:

  • zaujímavá práca s dopadom na celú krajinu;

  • priestor pre vzdelávanie a profesijný rast;

  • zahraničné študijné pobyty a stáže;

  • priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty;

  • 5 dní dovolenky navyše;

  • príjem porovnateľný so súkromným sektorom.

  Termín pre prihlásenie je najneskôr 12.1.2021. Podrobnosti o výberovom konaní a postup prihlásenia sa do výberového konania nájdete na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28427

  Prečo si vybrať nás

  https://www.facebook.com/ipp.mpsr

  Dodatočné informácie

  Výberové konanie bude pozostávať z nasledujúcich foriem overenia odborných vedomostí, schopností a osobnostných predpokladov uchádzačov: 1. overenie schopnosti analytického, koncepčného a strategického myslenia uchádzačov v Centre vzdelávania a hodnotenia na Úrade vlády SR (numerický, abstraktný a verbálny test); 2. písomný test na overenie odborných znalostí; 3. písomný test na overenie úrovne ovládania práce s informačnými technológiami (práca s dátami); 4. písomný test na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka; 5. prípadová štúdia (písomná aj ústna časť) na overenie odborných znalostí a schopností; 6. osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností.