Právnik – špecialista na správne konanie

Bratislava
Profesionál
právo
správne konanie
egovernment
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
Kompenzácia neuvedená

Náplň práce

 • Komplexné zabezpečovanie konaní vo veciach správnych deliktov ustanovených v zákone o e-Governmente a zákone o ITVS (v 1. stupni), okrem správnych deliktov týkajúcich sa povinností na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy.

 • Navrhovanie sankcií za porušenie povinností ustanovených v zákone o e-Governmente a zákone o ITVS, okrem sankcií za porušenie povinností na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy.

 • Vedenie evidencie správnych konaní.

 • Vykonávanie činnosti týkajúcej sa procesu tvorby právnych predpisov a iných materiálov, najmä pripomienkovanie legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, príprava návrhov právnych predpisov.

Koho hľadáme

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie právnické

 • relevantná odborná prax 3 roky v odbore práva, preferovaná odborná prax v oblasti správnych konaní

   

Odborný profil:

 • anglický jazyk úroveň B2

 • znalosť práce s PC: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook, Internet

 • znalosť právnych predpisov najmä v oblasti správneho práva, skúsenosti s elektronickým výkonom verejnej moci výhodou

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • riešenie odborných problémov

 • koncepčné zručnosti

 • analytické zručnosti

 • strategické myslenie

 • samostatnosť

 • spoľahlivosť

 • svedomitosť

 • schopnosť pracovať pod tlakom

 • komunikačné zručnosti

 • argumentačné zručnosti

Prečo si vybrať nás

Ponúkame možnosť byť účastný na zmenách, ktoré budú mať priamy vplyv na životy miliónov občanov Slovenska. Našim cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. Aby bola pre nich česť podieľať sa na zmenách v prospech celej krajiny. Ak chceš pomôcť štátnemu IT, poď s nami meniť veci k lepšiemu!

Znalosť jazyka

 • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

V prípade záujmu nás kontaktujte na email itkariera@vicepremier.gov.sk.