Marketingový špecialista a tvorca audiovizuálneho obsahu / Zástup za MD

vizuálna tvorba
štátna správa
social media marketing
zmena kariéry
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Od 1.500 EUR brutto/ Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.
od 1500 €

Náplň práce

 • tvorba a postprodukcia audiovizuálnych materiálov pre interné a marketingové účely ministerstva,

 • nasadzovanie kampaní prostredníctvom Google ads,

 • vyhodnocovanie kampaní pomocou Google Analytics,

 • príprava podkladov na verejné obstarávanie reklamného priestoru v médiách,

 • komunikácia s mediálnymi a reklamnými agentúrami

 • pozícia si vyžaduje občasné cestovanie

Dočasná štátna služba.

Koho hľadáme

Do marketingového tímu hľadáme kreatívneho človeka, ktorý má skúsenosti s nasadzovaním kampaní a tvorbou propagačných videí a fotografií.

Prečo si vybrať nás

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

• riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov

Európskej únie,

• oblasť informatizácie spoločnosti,

• oblasť investícií,

• oblasť regionálneho rozvoja.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

V oblasti investícií MIRRI zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR.

V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov MIRRI koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení operačných programov a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov.

V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.

MIRRI plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zručnosti

 • - google analytics - mierne pokročilý
 • - angličtina - stredne pokročilý
 • - Skúsenosti s kamerou, fotoaparátom a strihom - stredne pokročilý
 • - Abdobe Premiere Pro - stredne pokročilý
 • - Abdobe Photoshop - stredne pokročilý
 • - Google Ads - mierne pokročilý

Detaily

 • Profesionál
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z..
Viac o organizácii