IT Dátový a znalostný inžinier

Bratislava
Profesionál
Vykonáva analýzu údajov, modelov údajov v informačných systémoch verejnej správy a údajov, ktoré sú takýmito systémami konzumované
data
egovernment
UML
štátne IT
1. september 2021
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
Kompenzácia neuvedená

Detaily

15. aug 2021

Náplň práce

 • vykonáva analýzu údajov, modelov údajov v informačných systémoch verejnej správy a údajov, ktoré sú takýmito systémami konzumované, produkované či už pre potreby ich výmeny medzi informačnými systémami alebo pre ich sprístupnenie ako otvorených údajov

 • vykonáva analýzu údajov prístupných prostredníctvom aplikačných služieb informačných systémov na základe analýzy údajov a navrhuje ich reprezentáciu vo forme strojovo-spracovateľných znalostí

 • vytvára, udržiava strojovo-spracovateľné znalostné reprezentácie základných údajov, štrukturálnych metaúdajov, referenčných údajov, analytických údajov,  mojich údajov a otvorených údajov

 • navrhuje, implementuje a testuje dátové transformácie údajov do formy strojovo-spracovateľných znalostí

 • navrhuje, implementuje princípy dátovej intereoperability údajov pre údaje verejnej správy, znalostnú reprezentáciu základných údajov (adresy, právne subjekty a iné), znalostnú reprezentáciu štrukturálnych metaúdajov – Centrálny model údajov verejnej správy, klasifikačné metaúdaje (číselníky, taxonómie, terazuri), metaúdaje pre otvorené údaje, metaúdaje pre elektronické služby, metaúdaje pre štatistické údaje

Koho hľadáme

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 • relevantná prax 3 roky v odbore

Odborný profil:

 • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na konverzačnej úrovni

 • znalosť práce s PC: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook, Internet

 • znalostné inžinierstvo – prepojené údaje: RDF, OWL, SKOS, SPARQL, SHACL

 • modelom riadená architektúra: UML

 • transformácie údajov: XLST, RML

 • relačné databázy: SQL

 • formáty súborov: RDF/TTL, RDF/XML, CSV, XML, JSON, JSON-LD

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie

 • samostatnosť

 • svedomitosť a spoľahlivosť

 • zmysel pre detail

Prečo si vybrať nás

Ponúkame možnosť byť účastný na zmenách, ktoré budú mať priamy vplyv na životy miliónov občanov Slovenska. Našim cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. Aby bola pre nich česť podieľať sa na zmenách v prospech celej krajiny. Ak chceš pomôcť štátnemu IT, poď s nami meniť veci k lepšiemu!

Dodatočné informácie

V prípade záujmu nás kontaktujte na email itkariera@vicepremier.gov.sk.