Dátový analytik

Bratislava
Profesionál
Zabezpečuje procesy  týkajúce  sa  dátovej  integrácie,  dátového  modelovania, dátovej  kvality, dátovej  a  BI analytiky, reportingu
egovernment
štátne IT
analytik
1. september 2021
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
Kompenzácia neuvedená

Detaily

15. aug 2021

Náplň práce

 • zabezpečenie  zberu  prvotných údajov, definovanie a organizovanie dát a spôsoby narábania s dátami organizácie

 • definovanie  dátového  modelu  organizácie,dátové štandardy a postupy s ohľadom na biznis potreby organizácie

 • spolupráca  na úprave  návrhov optimalizácie  dátovej  infraštruktúry  a  databázovej architektúry

 • zabezpečenie  základnej  dátovej  infraštruktúru  pre analytické jednotky a ďalšie inštitúcie vo verejnej správe

 • aktívna  komunikácia  s  poskytovateľmi a  konzumentmi analytických údajov a  poskytnutie  poradenstva a  konzultácie v  príslušnej oblasti  – dátových štandardov, dátovej kvality a  analytických údajov

 • zabezpečenie  monitoringu  prevádzky bázy dát, administratívne a dokumentačné práce súvisiace so správou databázy a riešenie neštandardných situácií

Koho hľadáme

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 • relevantná odborná prax 3 roky v odbore

Odborný profil:

 • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na konverzačnej úrovni

 • znalosť práce s PC: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook, Internet

 • odborná znalosť dátovej analýzy

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie

 • samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť

 • zmysel pre detail

Prečo si vybrať nás

Ponúkame možnosť byť účastný na zmenách, ktoré budú mať priamy vplyv na životy miliónov občanov Slovenska. Našim cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. Aby bola pre nich česť podieľať sa na zmenách v prospech celej krajiny. Ak chceš pomôcť štátnemu IT, poď s nami meniť veci k lepšiemu!

Dodatočné informácie

V prípade záujmu nás kontaktujte na email itkariera@vicepremier.gov.sk.