Hlavný štátny radca - oddelenie lepšej regulácie(Právnik)

Jedinečná možnosť byť súčasťou systematického zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku🇸🇰 v rámci celoeurópského Plánu obnovy🇪🇺. Aj vďaka tvojej práci bude naša krajina modernejšia a konkurencieschopnejšia!💥
Plán obnovy
Plán obnovy a odolnosti
ministerstvo
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MH SR
Miesto
Bratislava - Ružinov
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1178,50 EUR mesačne + osobný príplatok v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1178.5 - 2354 €

Náplň práce

Počas trvania implementácie opatrenia Ex post hodnotenia účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií v rámci Plánu Obnovy a odolnosti SR, Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia, Reformy 1: Opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia podnikania spolupracuje na agende Ex post hodnotenia účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií.

– Spolupracuje na definovaní procesu Ex post hodnotenia existujúcich regulácií a kontrola dodržiavania legislatívneho procesu Ex post t.j. posúdenia, či regulácie vyplývajúce z právnych predpisov alebo nelegislatívnych materiálov po určitom čase ich pôsobenia v prostredí spĺňajú svoj účel;

– Hodnotí efektívnosť, účinnosť a účelnosť existujúcich právnych predpisov a vykonáva analytické úlohy súvisiace s Ex post hodnotením existujúcich regulácií;

– Komunikuje a poskytuje metodickú podporu pre Ex post hodnotenie existujúcich regulácií v rámci ministerstva;

– Komunikuje a poskytuje metodickú podporu pre Ex post hodnotenie existujúcich regulácií pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy;

– Vyhľadáva a zhromažďuje zdroje dát používaných pre účely Ex post hodnotenia existujúcich regulácií v gescii MH SR;

– Tvorí štátnu politiku, koncepcie a programy dlhodobého rozvoja spoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí so zameraním na podnikateľské prostredie a lepšiu reguláciu, so zameraním na legislatívny proces Ex post hodnotenia účelnosti a opodstatnenosti regulácií;

– Hodnotí efektívnosť nákladov podnikateľského prostredia;

– Analyzuje rozvoj podnikateľského prostredia;

– Posudzuje vplyvy pripravovaných materiálov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov;

– Vypracúva stanoviská k zámerom a opatreniam iných ústredných orgánov štátnej správy týkajúcich sa podnikateľského prostredia vrátane MSP;

– Vykonáva úlohy ústredného orgánu štátnej správy pre prípravu koncepčných materiálov v oblastiach súvisiacich s rozvojom podnikateľského prostredia vrátane MSP;

Koho hľadáme

Hľadáme odhodlaného človeka s právnyckým vzdelaním, so zmyslom pre svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie do tímu Plánu obnovy na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Prečo si vybrať nás

Pracujte v dynamickom kolektíve Ministerstva hospodárstva SR na Pláne Obnovy. Poďte pracovať na jednom z najväčších projektov na Slovensku a pridaj sa do zanieteného a rozvíjajúceho sa tímu. Pracujeme na implementácií reformy a investícií. Priložte ruku k dielu a staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny, vďaka ktorej zlepšíme podnikateľské prostredie na Slovensku a vytvoríme zdravé konkurenčné prostredie bez zbytočnej byrokracie.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,b) energetiku vrá..
Viac o organizácii