Riaditeľ/riaditeľka odboru zdravotníctva, efektívnej VS a digitalizácie sekcie plánu obnovy

Bratislava
Profesionál
štátna správa
digital innovation
digitalizácia
zdravotníctvo
verejná správa
riadenie
egovernment
it
manažment
kybernetická bezpečnosť
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
Kompenzácia neuvedená

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Náplň práce"Meníme našu krajinu k lepšiemu"

Slovenská republika dostala šancu posunúť sa vpred a rozvinúť svoj potenciál. Ak máte v sebe túžbu, ochotu a energiu meniť veci k lepšiemu, ponúkame vám unikátnu možnosť podieľať sa na najväčších projektoch v histórii SR. Budete tak môcť prispieť k pozitívnym zmenám v našej krajine, s priamym vplyvom na kvalitu života občanov a ochranu nášho životného prostredia.

Vízia inovatívnej, zelenej a digitálnej ekonomiky spolu s fungujúcou, zdravou a vzdelanou spoločnosťou sú základnými piliermi reforiem a investícií v našej krajine.

Odbor zdravotníctva, efektívnej verejnej správy a digitalizácie:

Vypracúva systém implementácie, koordinuje a riadi implementáciu Plánu obnovy v spolupráci s jednotlivými vykonávateľmi investícií a reforiem s ohľadom na komponenty:

 • Moderná a dostupná ústavná a akútna starostlivosť

 • Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

 • Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

 • Zlepšenie podnikateľského prostredia

 • Reforma justície

 • Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

 • Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého

 • Konkurencieschopný a pro-rastovo orientovaný daňový systém

Riaditeľ/riaditeľka odboru zdravotníctva, efektívnej verejnej správy a digitalizácie

Náplň práce:

 • buduje, vedie a systematicky riadi tím odboru

 • monitoruje a vyhodnocuje implementáciu Plánu obnovy, dosahovanie míľnikov a cieľov pri jednotlivých projektoch a reformách

 • sleduje dosahovanie priebežných cieľov a identifikuje riziká

 • pripravuje návrhy na zlepšenie a riešenie krízových situácií

 • koordinuje zodpovedné rezorty pri implementácii Plánu obnovy

 • poskytuje súčinnosť pri vypracovaní žiadosti o NFP, žiadosti o platbu

 • dohliada nad vykonávaním finančnej kontroly a kontroly stavu plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov jednotlivých reforiem a investícií

 • podieľa sa na vypracovaní stratégie hodnotenia výziev na predkladanie žiadosti

 • koordinuje krízové riadenia Plánu obnovy

Koho hľadáme

 • min. 5 rokov relevantné skúsenosti a znalosti v oblasti zdravotníctva alebo digitalizácie alebo verejnej správy

 • min. 3 roky manažérskej skúsenosti

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 • aktívna znalosť anglického jazyka

 • schopnosť riadiť a  motivovať tím

 • proaktívny prístup, samostatné a nezávislé rozhodovanie

 • efektívna komunikácia výsledkov

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie

 • schopnosť pracovať pod tlakom

Prečo si vybrať nás

Novovytvorená sekcia plánu obnovy bude kľúčový koordinačný orgán, ktorý dohliadne na plnenie stanovených cieľov plánu obnovy k spokojnosti občanov aj EÚ. Radi ju vybudujeme spolu s vami. Tešíme sa na spoluprácu!

Dodatočné informácie

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Do výberového konania je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom portálu: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/29166