Voľné pracovné pozície na Odbore finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií MFSR

Bratislava
Čerstvý absolvent vysokej školy, Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
štátna správa
medzinárodné finančné inštitúcie
finančné nástroje
financie
ekonómia
medzinárodné vzťahy
medzinárodné organizácie
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
od 1600
EUR / mesiac
Plat pozostáva z platovej tarify v 8. platovej triede s možnosťou priznania osobného príplatku podľa §132 zákona o štátnej službe až do výšky 100% z platovej triedy.

Náplň práce

Policy expert/ka - tvorba predpisov a pravidiel pre implementáciu finančných nástrojov a identifikovanie kľúčových strategických priorít štátu, ktoré je možné a vhodné financovať prostredníctvom návratných foriem pomoci, predovšetkým z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Dôležitou úlohou bude tiež posudzovanie návrhov a opatrení EÚ vo vzťahu k finančným nástrojom, európskemu fondu pre strategické investície a medzinárodným finančným inštitúciám. Súčasťou výkonu práce je aj možnosť aktívne sa podieľať na koncipovaní európskych politík na medzinárodnej úrovni.

Koho hľadáme

Do nášho tímu hľadáme nových kolegov/kolegyňe, ktorí majú chuť učiť sa nové veci.

Od kolegov/kolegýň očakávame:

 • Samostatnosť

 • Schopnosť pracovať pod tlakom

 • Komunikačné zručnosti

 • Analytické, koncepčné a strategické myslenie

 • Tímová práca

 • Riadiace schopnosti

 • Rozhodovacia schopnosť

 

Prečo si vybrať nás

Do agendy odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií patrí rozvoj spolupráce a koordinácia vzťahov s medzinárodnými inštitúciami ako Medzinárodný menový fond, Skupina Svetovej banky, Európska investičná banka, OECD a iné, a plní aj funkciu front office pri kontakte s týmito inštitúciami.  Odbor rovnako zastrešuje podporu a riadenie návratnej a najmä udržateľnej finančnej podpory prostredníctvom finančných nástrojov, predovšetkým financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Dôležitou súčasťou je aj budovanie transferu know-how smerom k podnikateľskej sfére v záujme zapojenia slovenských podnikateľov do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií.

Benefity:

 • kariérny rast

 • 25 dní dovolenky

 • Home office

 • spoločné teambuildingy

 • priateľský kolektív

 • možnosti pre osobný rozvoj (školenia, workshopy)

Znalosť jazyka

 • - anglický - C1 - pokročilý

Zručnosti

 • - MS Office - pokročilý