Koordinátor vzdelávacieho centra Pôjd

Pozícia je súčasťou projektu SpoluBliže, ktorým sa snažíme vybudovať multifunkčné centrum pre mládež v lokalite menej rozvinutej. Koordinátor Pôjdu bude spolupracovať s koordinátorom práce s mládežou, ale tiež s koordinátorom mládežnického klubu, ktoré bude súčasťou multifunkčného centra.
koordinácia
neformálne vzdelávanie
zazitkove vzdelavanie
coworking
Miesto
Spišská Belá
Nástup
23. august 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
brutto
1469

Náplň práce

 • koordinácia vzdelávacích aktivít

 • koordinácia iných inšpiratívnych aktivít

 • starostlivosť o Pôjd (zabezpečovanie chodu, opráv alebo iných potrieb)

 • komunikácia medzi aktérmi tvorby programu a inými pracujúcimi s mladými dospelými na lokálnej alebo regionálnej úrovni

 • spolupráca s mestom Spišská Belá

 • kalendár akcií a jeho aktualizácia

 • starostlivosť o coworking a technické zariadenie 

 • pomoc pri realizácií neformálnych a zážitkových aktivít

 • projektová činnosť

 • PR komunikácia (facebook, instagram...)

 • vytvárať udržateľnosť pracovnému miestu

 • spolupráca s koordinátorom práce s mládežou a koordinátorom Face clubu

 • vykazovať počty detí a mladých (viesť knihu návštev)

 • komunikácia s Nórskymi partnermi - Newschool (vzdelávanie pre učiteľov, nastavenie pravidiel Pôjdu a coworkingu)

 • vytváranie obsahového rámca Pôjdu v súlade s cieľmi a plánovanými aktivitami projektu

 • skúmať potreby mladých dospelých a možnosti ich napĺňania na Pôjd

 • sledovať trendy mladých, zapájanie sa do skúmania nových trendov

Koho hľadáme

Úlohou koordinátora Pôjdu rozbehnúť fungovanie vzdelávacieho centra a nastaviť fungovanie, ktoré sa zameriava na neformálne a zážitkové učenie, vytvárať a nastavovať program vzdelávacieho centra v spolupráci s ostatnými aktérmi, koordinovať coworking a riadiť vzdelávacie centrum a jeho PR.

 • Znalosť anglického jazyka (B2- písomne, ústne)

 • skúsenosť v oblasti projektovej činnosti

 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou a deťmi 

 • skúsenosť so zážitkovým a neformálnym vzdelávaním výhodou

 • bežná obsluha programov Mikrosoft Word, Excel, Canva alebo iný grafický program, Google drive, e-mail 

 • skúsenosť s prácou v tíme

 • ochota a chuť učiť sa nové veci

 • kompetenčné predpoklady:  vedieť kriticky myslieť, kooperatívne riešiť problémy, byť tvorivý, efektívne si organizovať prácu, spolupracovať s druhými, byť zodpovedný vo svojom konaní, rešpektovať a uplatňovať ľudské práva, aktívne zlepšovať kompetencie v oblasti práce s mládežou (vzdelávanie, školenia, webináre...), komunikatívnosť, flexibilita, analytické myslenie, plánovanie, manažérske zručnosti

Prečo si vybrať nás

Práca koordinátora ponúka:

 • 18 mesačný pracovný pomer s možnosťou predĺženia

 • byť súčasťou tímu, ktorý sa snaží budovať multifunkčné centrum - miesto pre deti a mladých

 • nahliadnutie do sveta neformálneho a zážitkového vzdelávania

 • získanie praxe v oblasti práce s mládežou

 • možnosť rozvíjať deti s menej podnetného prostredia

 • rozvíjať anglický jazyk (hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov + spolupráca s nórskym partnerom Newshool)

 • zmysluplná prácu

Znalosť jazyka

 • - anglický jazyk - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

 • - projektová činnosť - mierne pokročilý
 • - práce s mládežou a deťmi  - začiatočník
 • - neformálne a zážitkové vzdelávanie - mierne pokročilý
 • - práca s PC - expert

Dodatočné informácie

Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu sa môžu písomne prihlásiť do výberového konania. Svoju žiadosť s prílohami môžu doručiť osobne, zaslať poštou na Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá alebo poslať e-mailom na adresu sobanska@spisskabela.sk . (V prípade využitia pošty alebo doručenia osobne, obálku označiť “Neotvárať - koordinátor Pôjd”, v prípade e-mailu uviesť “koordinátor Pôjd” ako predmet.)

Detaily

 • Študent vysokej školy
Marketing, komunikácia, médiá
Mediálne a komunikačné štúdiá
Magisterské/inžinierske štúdium
30. júl 2021

O organizácii

Mesto Spišská Belá

Mesto Spišská Belá je samospráva, ktorá rozvíja prácu s mládežou na lokálnej úrovni prostredníctvom Koncepcie práce s mládežou ale aj pozíciou koordinátora práce s mládežou.
Viac o organizácii