Koordinátor mládežníckeho klubu

Pozícia je súčasťou projektu SpoluBliže, ktorým sa snažíme vybudovať multifunkčné centrum pre mládež v lokalite menej rozvinutej. Koordinátor Face clubu bude spolupracovať s koordinátorom práce s mládežou, ale tiež s koordinátorom vzdelávacieho centra, ktoré bude súčasťou multifunkčného centra.
koordinácia
klub pre deti a mladých
projekt
tvorba programu
mentoring
Miesto
Spišská Belá
Nástup
23. august 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
brutto
1469

Náplň práce

 • koordinovanie a tvorba programu pre deti a mladých

 • starostlivosť o Face club (zabezpečovanie chodu, opráv alebo iných potrieb - sanita)

 • starostlivosť o deti a mladých počas otváracích hodín

 • spolupráca s Mestom Spišská Belá 

 • mentoringová podpora detí a mladých

 • koordinovanie dobrovoľníkov

 • PR komunikácia Face klubu (facebook, instagram...)

 • aktívne zapájanie do interakcie s deťmi a mladými

 • starostlivosť o technický a iný materiál a zabezpečenie (spoločenské hry, outdoor hry...)

 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými dobrovoľníkmi

 • spolupráca s koordinátorom práce s mládežou a koordinátorom Pôjdu (koncepcia)

 • vykazovať počty detí a mladých (viesť knihu návštev)

Koho hľadáme

Úlohou koordinátora Face clubu je koordinovať fungovanie mládežníckeho klubu, v spolupráci s dobrovoľníkmi vytvárať program pre deti a mladých a zabezpečovať bezproblémový chod mládežnickeho klubu. Koordinátor je človek, ktorý tam je pre deti a mladých ako sprievodca a vie im v prípade potreby podať pomocnú ruku alebo odporučiť odbornú pomoc. Taktiež zodpovedá za riešenie konfliktov.

 • Znalosť anglického jazyka (B1- písomne, ústne)

 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou a deťmi (voľnočasové alebo školské  aktivity)

 • skúsenosť s neformálnym vzdelávaním výhodou

 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce výhodou

 • skúsenosti v oblasti mentoringu a koučingu výhodou

 • bežná obsluha programov Mikrosoft Word, Excel, Canva alebo iný grafický program, Google drive, e-mail 

 • ochota a chuť učiť sa nové veci

 • kompetenčné predpoklady:  vedieť kriticky myslieť, kooperatívne riešiť problémy, byť tvorivý, efektívne si organizovať prácu, spolupracovať s druhými, byť zodpovedný vo svojom konaní, rešpektovať a uplatňovať ľudské práva, aktívne zlepšovať kompetencie v oblasti práce s mládežou (vzdelávanie, školenia, webináre...), komunikatívnosť, flexibilita, analytické myslenie, plánovanie, manažérske zručnosti

Prečo si vybrať nás

Práca koordinátora ponúka:

 • 18 mesačný pracovný pomer s možnosťou predĺženia

 • byť súčasťou tímu, ktorý sa snaží budovať multifunkčné centrum - miesto pre deti a mladých

 • nahliadnutie do sveta neformálneho a zážitkového vzdelávania

 • získanie praxe v oblasti práce s mládežou

 • možnosť rozvíjať deti s menej podnetného prostredia

 • rozvíjať anglický jazyk (hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov)

 • práca v poobedňajších hodinách (počas týždňa dva dni voľno)

 • zmysluplná prácu

Znalosť jazyka

 • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

 • - práca s mládežou a deťmi (voľnočasové alebo školské  aktivity) - mierne pokročilý
 • - neformálne vzdelávanie - mierne pokročilý
 • - oblasť sociálnej práce - začiatočník
 • - oblastž mentoringu - mierne pokročilý
 • - práca na PC - pokročilý

Dodatočné informácie

Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu sa môžu písomne prihlásiť do výberového konania. Svoju žiadosť s prílohami môžu doručiť osobne, zaslať poštou na Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá alebo poslať e-mailom na adresu sobanska@spisskabela.sk. (V prípade využitia pošty alebo doručenia osobne, obálku označiť “Neotvárať - koordinátor Face club”, v prípade e-mailu uviesť “koordinátor Face club” ako predmet.)

Detaily

 • Študent strednej školy
 • Študent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
30. júl 2021

O organizácii

Mesto Spišská Belá

Mesto Spišská Belá je samospráva, ktorá rozvíja prácu s mládežou na lokálnej úrovni prostredníctvom Koncepcie práce s mládežou ale aj pozíciou koordinátora práce s mládežou.
Viac o organizácii