Head of Operations

Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Profesionál
leaf
manažment
procesy
operations
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
od 2700
EUR / mesiac
Kompenzácia pre túto rolu začína od 2700 euro v hrubom, finálna ponuka bude závisieť od skúseností kandidáta

Náplň práce

V LEAF veríme, že Slovensko môže byť ekonomicky silnou krajinou s úspešnými firmami, ktoré obstoja aj v globálnej konkurencii. Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy. Osobnosti, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť.

Do nášho tímu hľadáme skúseného človeka, ktorý nám pomôže napĺňať túto víziu cez zabezpečenie plynulého chodu a rozvoj kľúčových interných procesov (financie, granty, operatíva, IT, právo, administratíva a údržba budov) a zároveň bude vytvárať kultúru neustáleho zlepšovania a učenia sa.

Head of Operations bude v LEAF dohliadať na všetky operačné oblasti a tímy pre naše tri entity (LEAF, internátna stredná škola LEAF Academy a Butterfly Effect, ktorý sa venuje podpore digitálnych zručností) a jeho úlohou bude postupne z nich vytvoriť zdieľanú službu. Tento tím momentálne pozostáva z 11 členov.

LEAF sa snaží budovať pluralistickú (zelenú) organizačnú kultúru a práve operačná oblasť sa má stať základom a zjednocujúcim prvkom pre rast LEAF ako organizácie. Základné kamene a úroveň podpory sú nastavené, ale na Head of Operations čaká niekoľko vyzvie, napríklad:

o   Zabezpečiť dodržiavanie všetkých definovaných pravidiel a procesov naprieč všetkými tromi entitami

o   Ďalej zjednodušiť a štandardizovať vybrané procesy, aby rešpektovali potreby start-up aj akademického prostredia

o   Viesť, podporovať a mentorovať všetkých členov operačého tímu v ich bežných činnostiach aj rozvoji

o   Vytvoriť centrá zieľaných činností, aby slúžili celej LEAF organizácií a zabezečili riadenie organizácie vrátane účtovníctva, rozpočtu a systému reporting

o   Dohliadať na alebo koordinovať špecifické operačné oblasti LEAF:

·       Financie: vytvoriť a sledovať rozpočet LEAF, v rátane správy výnosov, optimalizácie výdavkov a finančného alebo účtovného riadenia; vyvinúť funkčnú grantovú prípravu a hodnotiacu schopnosť

·       Právo: koordinovať spoločne s právnym poradcom úroveň právnej podpory pre LEAF Academy a dodržiavanie GDPR nariadení vo všetkých oblastiach

·       Dodávatelia: vytvoriť efektívny interný system a sieť dodávateľov na zabezpečenie služieb, cestovania, poistenia a iných potrieb

·       Údržba budov: dohliada na zmluvné aspekty a údržbu všetkých budov a majetku, zabezpečuje dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci a všetkých právnych nariadení

o   Spolupracovať s IT na vybudovaní IT infraštruktúry a procesov, ktoré budú v súlade s rastúcimi a komplexnými potrebami a predpismi

Koho hľadáme

  • Skúsenú a zrelú osobnosť s hlboku znalosťou procesov (so zameraním na financie, granty, office management, právo a GDPR, úzku spoluprácu s IT a HR)

  • Vie dobre pracovať s ľuďmi a má skúsenosti s vedením tímu

  • Je schopný/á pracovať v rôznorodom a rýchlo sa meniacom prostredí

  • Skúsenosť so zavádzaním a štandardizovaním interných procesov v rastúcej organizácií je výhodou

  • Skúsenosť s centrum zdieľaných služieb a modelom nepretržitej prevádzky je výhodou

  • Má vášeň pre poslanie a víziu LEAFu a stotožňuje sa s hodotami LEAFu

  • Je iniciatívny/a a schopný/á dobre pracovať pod tlakom

  • Je schopný/á komunikovať v angličtine

Prečo si vybrať nás

Ak hľadáš priestor pre sebarealizáciu a naplnenie svojho osobného poslania, LEAF môže byť miestom pre teba. Nevieme ponúknuť 13. plat alebo firemné auto, ale dobrý pocit a skvelých kolegov.

Znalosť jazyka

  • - Angličtina - B2 - stredne pokročilý