Vedúci oddelenia rozvoja projektového riadenia v rámci Projektovej kancelárii magistrátu

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
vedúci oddelenia
Projektový manažment
samospráva
Miesto
Bratislava
Nástup
1. september 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
2 000 EUR/mes. - možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
2000

Náplň práce

–        Riadenie centrálnej správy projektového portfólia vrátane procesov priorizácie a reportingu portfólia naprieč útvarmi magistrátu

o   Tvorba a rozvoj metód na implementáciu portfóliového manažmentu ako napr. portfóliové rozhovory s útvarmi, finančné plánovanie portfólia a pod.

–        Riadenia procesu inicializácie projektov a ich schvaľovania

o   Poradenstvo útvarov pri štartovaní nových projektov s cieľom skvalitnenia ich prípravy z pohľadu definovania cieľov, rozpočtu a termínov a zapojenia kľúčových stakeholderov pri rozbehu nových projektov

–        Spracovanie a adaptácia projektovej metodiky na základe medzinárodných štandardov pre procesy projektového riadenia na magistráte a zabezpečenie jej implementácie a governance naprieč útvarmi magistrátu

–        Tvorba a rozvoj metód finančného riadenia projektov s cieľom zvýšenia udržateľnosti projektového financovania, analýzy projektových rozpočtov vybraných projektov a governance tvorby projektových rozpočtov naprieč úradom

–        Sieťovanie projektových manažérov naprieč úradom a riadenie procesu výmeny skúseností medzi jednotlivými projektovými manažérmi a zdieľanie lessons learned z projektov

–        Riadenie kvalifikačných aktivít pre projektový manažment prispôsobených na projektovú metodiky magistrátu pre všetky relevantné cieľové skupiny

–        Zabezpečenie komplexnej podpory a asistencie pre projektové tímy najväčších projektov mesta

–        Vedenie zvereného útvaru z personálneho, odborného a finančného pohľadu

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, manažérskeho alebo technického zamerania.

2.      Minimálne 5 rokov odbornej praxe, prax vo verejnej správe vítaná.

3.      Prax vo vedení ľudí.

4.      Skúsenosť s projektovým riadením a projektovým manažmentom.

5.      Prezentačné a komunikačné schopnosti.

6.      Bezúhonnosť.

7.      Dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a s plánovacími nástrojmi (napr. MS Project, Teams, Planner)

8.      Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.

9.      Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5. Stratégia rozvoja projektového riadenia na magistráte vo forme Powerpointovej prezentácie (max. 3 snímky max. 3 min.) – zaslať spolu s požadovanými materiálmi, prezentácia počas pohovoru. Termín nástupu: Od 1. septembra 2022 Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 29.6.2022.

Detaily

  • Profesionál
29. jún 2022

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii