Referent pre kontrolnú a ekonomickú činnosť na oddelení dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

Hľadáš prácu, ktorá má stabilný rytmus ? Ak áno, tak hľadáme kolegyňu alebo kolegu, ktorý bude kontrolovať vyplatené príspevky mesta tak, aby sme boli ešte transparentnejšou samosprávou.
ekonóm
sociálne veci
verejná správa
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1200 Eur - osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1200

Náplň práce

1.    Vykonávanie samostatnej odbornej činnosti v kontrolnej a ekonomickej podpore oddelenia v súvislosti so sociálnou podporou starších obyvateľov, ich rodín a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

2.    Spolupráca pri poskytovaní finančných príspevkov v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách Z.z. pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov. 

3.    Spolupráca so zamestnancami a zamestnankyňami Oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením zodpovednými za oblasť pre pomoc seniorom a pre pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. 

4.    Komunikácia s poskytovateľmi sociálnych služieb, najmä s poskytovateľmi sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov zriaďovaných hlavným mestom SR Bratislavy a zriaďovanými neverejnými poskytovateľmi.  

5.    Zabezpečovanie procesných krokov pri príprave zmlúv, všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych noriem v agende oddelenia. 

6.    Zavádzanie zmlúv do systému NORIS a spolupráca so Sekciou financií v agende finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov a v agende domácej opatrovateľskej služby.

  1. Spolupráca pri výkone kontroly a zúčtovanie poskytnutých dotácií a finančných príspevkov 
    v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách Z.z. §80 v agende finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov a v agende domácej opatrovateľskej služby.

Koho hľadáme

1.    Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa 

2.    Vzdelanie: Ekonomické alebo finančne-manažérske vzdelanie je výhodou 

3.    Prax v oblasti samosprávy alebo štátnej správy na obdobnej pozícií výhodou, nie však podmienkou.   

4.    Prax v sociálnej oblasti výhodou, nie však podmienkou. 

5.    Ostatné znalosti:

a.    Microsoft Excel – Expert 

b.    Microsoft Outlook - Pokročilý/á 

c.     Microsoft PowerPoint - Pokročilý/á 

d.    Microsoft Word - Pokročilý/á 

6.    Výhoda práce s programom NORIS 

7.    Osobnostné predpoklady a zručnosti:  spoľahlivosť, systematickosť, dôslednosť a precíznosť, vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti; schopnosť riešiť problémy; rozhodnosť; flexibilita; samostatnosť; empatia. 

Výhodou: analytické a logické myslenie; zmysel pre detail a poriadok; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme a priebežne dopĺňať vedomosti v oblasti aktualizácie platnej legislatívy

Prečo si vybrať nás

1.    Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %

2.    Možnosť profesijného a odborného rastu.

3.    Ďalšie benefity:

a.    pružný pracovný čas

b.    2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

c.     sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc

d.    možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní • Žiadosť o zaradenie do výberového konania • Motivačný list /max. dve normostrany/ • Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/ • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • VK je viackolové • Súčasťou VK môže byť vypracovanie prípadovej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/54264 najneskôr do 6.12.2021

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii