Projektový vedúci v projektovej kancelárii magistrátu

Bratislava
Profesionál
projektový manažment
Ihneď
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
1700
EUR / mesiac
možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy.
Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Detaily

 • Projektový manažment
 • 7. apr 2021

  Manažér

  Náplň práce

  –        vedenie najväčších projektov magistrátu na základe ich zadania v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu a externými subjektmi/ partnermi podľa ich obsahovej zodpovednosti v nasledovnom rozsahu činností projektového vedúceho:

  o   inicializácia projektu,

  o   plánovanie projektu a správa termínového plánu projektu,

  o   vedenie projektového tímu zloženého z odborných útvarov magistrátu, organizácií mesta a externých partnerov a jeho rozvoj,

  o   riadenie realizácie a dosahovania projektových výsledkov / výstupov podľa zadania projektu vrátane spolupráce pri procesoch verejného obstarávania, tvorbe zmlúv a pod.,

  o   riadenie projektového rozpočtu,

  o   reporting projektu voči riadiacemu výboru projektu, vedeniu mesta, mestským komisiám, MsR a MsZ,

  o   manažment stakeholderov projektu,

  o   manažment rizík projektu a s nimi súvisiace eskalácie v rámci projektového riadenia a projektových štruktúr

  o   komunikácia projektu,

  o   ukončenie projektu a odovzdanie výsledkov / výstupov projektu jeho zadávateľovi alebo správcovi,

  o   zabezpečenie súladu projektových aktivít a rozpočtu so zmluvou a podmienkami financovania v prípade projektov financovaných z EŠIF / externých zdrojov,

  –        spolupráca pri tvorbe, implementácii a optimalizácii projektovej metodiky pre všetky projekty magistrátu

  –        spolupráca pri procese projektového lessons learned medzi jednotlivými projektovými vedúcimi a manažérmi

  –        odborná spolupráca pri tvorbe a realizácii školení pre projektové riadenie magistrátu pre rôzne role v projektoch v podmienkach hlavného mesta

  projektové poradenstvo pre menšie projekty odborných útvarov

  Koho hľadáme

  1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, manažérskeho alebo technického zamerania.

  2.      Minimálne 5 rokov odbornej praxe, prax vo verejnej správe vítaná.

  3.      Minimálne 3 roky praxe vo vedení ľudí, skúsenosť s laterálnym vedením vítaná.

  4.      Skúsenosť s projektovým riadením a projektovým manažmentom.

  5.      Prezentačné a komunikačné schopnosti.

  6.      Bezúhonnosť.

  7.      Dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a s plánovacími nástrojmi (napr. MS Project, Teams, Planner)

  8.      Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.

  9.      Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.

  Prečo si vybrať nás

  Hlavné mesto Bratislava ponúka šancu zapojiť sa do chodu mesta zlepšovať prostredie, ako ľuďom žijúcim v Bratislave, tak aj návštevníkom. Staň sa aj Ty osobou, ktorá prispeje k fungovaniu mesta.

  Dodatočné informácie

  Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/33175 najneskôr do 30. apríla 2021 Pre viac informácií sa môžete obrátiť na: Michaela Poschová, Oddelenie ľudských zdrojov, michaela.poschova@bratislava.sk