Produktový manažér pre digitálne služby hlavného mesta SR Bratislavy

Bratislava
Čerstvý absolvent vysokej školy, Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
produktový manažér
digitálne služby
inovácie
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
1800
EUR / mesiac
možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Manažér

Náplň práce

 1. Pri Vašej práci budete využívať metodológiu design thinking a agilného vývoja pri zlepšovaní dostupnosti a atraktívnosti mestských služieb – Vašu prácu pocítia obyvateľky a obyvatelia na „vlastnej koži“

 2. Prvý krok každého projektu je analýza a audit existujúcich digitálnych služieb mesta alebo mestských organizácií po technickej aj obsahovej stránke s cieľom vyhodnotiť napĺňanie informačných, komunikačných a zákonných cieľov hlavného mesta

 3. Nasleduje práca s dátami: kvalitatívny prieskum, zmapovanie potrieb obyvateľov, návštevníkov ako aj interných užívateľov, práca s kvantitatívnymi dátami (napríklad Google Analytics)

 4. Výstupom mapovania potrieb by mal byť návrh a koordinácia zákazníckych ciest, dôkladné porozumenie potrieb rôznych cieľových skupín

 5. Na základe zistení navrhnete obsahovú štruktúru na základe informačných, komunikačných a legislatívnych  potrieb hlavného mesta alebo jeho organizácií

 6. Vo viacerých fázach testujete prototypy a hypotézy s užívateľmi a následne vyhodnocujete výsledky. Výstupy prezentujete tímu na UI / UX dizajn, ktorý následné úpravy zapracuje. Každým kolom testovania zlepšujeme výsledný produkt.

 7. Pripravíte projektový plán a produktovú roadmapu na základe analytických vstupov po technickej a obsahovej stránke, vrátane merateľných ukazovateľov.

 8. Výstupom je zadefinovanie zadania pre dizajn a front-end development a následná koordinácia vývoja technologických riešení a manažovanie jednotlivých komponentov na základe projektového plánu s naším interným tímom alebo dodávateľmi

 9. Počas celého trvania projektu úzko spolupracujete s kolegyňami a kolegami z rôznych oddelení a sekcií magistrátu, mestskými firmami a tretími stranami, vrátane dobrovoľníkov a medzinárodných partnerov - zdieľate skúsenosti a pomáhate si na projektoch, ktoré vyvíjame a zastrešujeme v rámci oddelenia inovácií a digitálnych služieb

 10. Súčasťou práce je aj administratíva a sledovanie realizácie, pripravujeme podklady pre vedenie či mestské zastupiteľstvo

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

2.      Bezúhonnosť.

3.      Porozumenie a skúsenosti s projektovým manažmentom, produktovým manažmentom a design thinking.

4.      Analytické myslenie.

5.      Skúsenosti s produktovým vývojom a zákaznícky orientovanými digitálnymi službami, vrátane skúseností s UI a UX dizajnom

6.      Kritické myslenie, komunikatívnosť

7.      Dobrá znalosť angličtiny (min C1)

8.      Schopnosť analyzovať kvalitatívne dáta a syntetizovať ich do kľúčových zistení

9.      Ste ochotní aktívne využívať nástroje ako Jira a Slack na sledovanie naplnenia úloh

10.  Chcete úprimne porozumieť potrebám Bratislavčaniek a Bratislavčanov a pozitívne ovplyvňovať ich vzťah s mestom.

Prečo si vybrať nás

Misiou oddelenia inovácií a digitálnych služieb je vylepšovanie interakcie obyvateliek a obyvateľov Bratislavy s hlavným mestom v oblasti elektronických služieb a digitálnych produktov zo sveta športu, kultúry a iných. Naše rozhodnutia zakladáme na dátach, všetky produkty a služby opakovane testujeme s koncovými užívateľmi a zaujíma nás ich spätná väzba. Služby pre ľudí navrhujeme s ich aktívnou účasťou. Buďte pri tom aj Vy!

Znalosť jazyka

 • - anglický - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/42145 najneskôr do dátum 26.4.2021.