Odborný terénny pracovník/čka pre mládež v nočnom živote v mestskom terénnom tíme

Záleží ti na tom, aby sa mladí ľudia každú noc vrátili bezpečne domov? Tak sa súčasťou tímu, ktorý bude poskytovať poradenstvo a pomoc mladým ľudom v prostredí nočného života.
terénna práca
sociálne veci
sociálny pracovník
mládež
verejná správa
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od pracovných schopností a skúseností, je možnosť priznať aj osobný príplatok
1300

Náplň práce

1.      Odborný terénny pracovník alebo pracovníčka sa podieľa na realizácii mestského terénneho programu. Poskytuje služby odborného terénneho programu pre sociálne vylúčené skupiny, najmä ľudí bez domova, ale aj ohrozenú mládež. Zároveň spolupracuje na riešeniach spojených s potrebami verejnosti s cieľom zmiernenia konfliktu v komunitách s vyššou mierou prítomnosti cieľových skupín.

2.      Priamy výkon odbornej terénnej práce programu na území mesta Bratislava v stanovenom čase, vrátane večerných hodín či soboty.

3.      Poskytovanie odborného poradenstva, krízovej intervencie a iných foriem odbornej pomoci so zameraním na skvalitnenie života cieľových skupín a miestnych komunít, vrátane rezidentov.

4.      Preverovanie a vypracovanie stanovísk k podnetom a sťažnostiam týkajúcich sa cieľových skupín vo verejnom priestore.

  1. Výkon odbornej činnosti v prípade potreby aj počas krízových situácií a služieb za účelom ochrany zdravia a pomoci súvisiacich s epidémiou COVID-19 (napríklad, karanténne zariadenie pre ľudí bez domova). Podieľa sa na zlepšení spolupráce hlavného mesta, mestskej polície, mestských častí, samosprávneho kraja a mimovládnych organizácií pri zabezpečovaní služieb pre vybrané cieľové skupiny obyvateľstva.

Koho hľadáme

  1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /sociálne vedy/

  2. Anglický jazyk /min. B1/ výhodou.

3. Počítačové zručnosti /Microsoft Windows – pokročilý/.

  1. Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, citlivosť, kreativita, aktívny prístup, odolnosť voči stresu.

  2. Odborné skúsenosti v oblasti sociálnej práce.

  3. Vodičský preukaz typu B

  4. Bezúhonnosť

Prečo si vybrať nás

1.      Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %

2.      Možnosť profesijného a odborného rastu.

3.      Ďalšie benefity:

a.       pružný pracovný čas

b.      2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

c.       sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc

d.      možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

4.      Možnosť profesijného a odborného rastu v otvorenom a dynamicky sa rozvíjajúcom kreatívnom tíme.

5.      Tvorivosť a možnosť prinášať nápady a realizovať riešenia.

  1. Vzdelávanie a supervízia.

Zručnosti

  • - - úplný začiatočník

Dodatočné informácie

Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 2. Motivačný list 3. Životopis 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky prostredníctvom linku: https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/54165 najneskôr do 25.11.2021.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
Magisterské/inžinierske štúdium

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii