Koordinátor/ka sociálnej podpory v bývaní

Poď s nami budovať úplne nový tím sociálnej podpory v nájomnom bývaní vďaka ktorému sa bude mestu Bratislava dariť ukončovať bezdomovectvo alebo preventívne pôsobiť, aby mestskí nájomníci neprišli o strechu nad hlavou.
koordinátor
sociálna práca
ukončenie bezdomovectva
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od pracovných schopností a skúseností, je možnosť priznať aj osobný príplatok
1500

Náplň práce

 • Koordinácia, tvorba, riadenie, implementácia, sledovanie, administrácia a kontrola napĺňania harmonogramu aktivít projektov v oblasti sociálnej podpory v bývaní, prevencie a ukončovania bezdomovectva a bytovej núdze.

 • Riadenie a podpora pridelených zamestnancov zameraných na poskytovanie sociálnej podpory v bývaní.

 • Vykonávanie terénnej sociálnej práce a sociálneho poradenstva v bývaní.

 • Poskytovanie podpory nájomníkom/nájomníčkam v bytoch v bytovom fonde HMBA a nájomníkom v bytoch mestskej nájomnej agentúry.

 • Kontaktná osoba, na ktorú sa nájomcovia môžu obracať v prípade vzniknutých problémov.

 • Podieľanie sa na riešení sťažností a riešení susedských sporov: šetrenie situácie, komunikácia so susedmi, hľadanie optimálneho riešenia situácie.

 • Kontaktovanie nájomcov v prípade dlhov na nájme, pomoc pri riešení situácie.

 • Zabezpečovanie realizácie, koordinácie aktivít, tvorby metodík a rozvoj programov v zverenej oblasti v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania a harm reduction princípmi, nastavovanie štandardov činností v zverenej oblasti.

 • Príprava podkladov, prezentácií, materiálov a stanovísk v oblasti a s tým súvisiacich projektov pre potreby sekcie sociálnych vecí najmä oddelenia sociálneho bývania a ľudí bez domova.

 • Koordinácia a metodické vedenie pri realizácii workshopov, seminárov, prípadových konferencií a ďalších typov odborných stretnutí v rámci aktivít zverenej oblasti.

 • Plnenie úloh a spolupráca s koordinátorkou MTT, vedúcou oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova, vedením mestskej nájomnej agentúry a vedením sekcie sociálnych vecí

Koho hľadáme

 • Vzdelanie I./II. stupňa v odbore pomáhajúcich profesií, uprednostňujeme sociálnu prácu

 • Celkové pracovné skúsenosti najmenej 2 roky

 • Skúsenosti s riadením tímu min. 1 rok

 • Skúsenosti v oblasti sociálnej podpory, vedenia klientskych prípadov alebo sociálneho poradenstva min. 2 roky

 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

 • Jasná hodnotová orientácia v oblasti sociálnej pomoci a ľudských práv

 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady, organizačné zručnosti, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť motivovať projektový tím

 • Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť

 • Proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov

 • Konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie, odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy,

 • Znalosť štátneho jazyka

 • Znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni

 • Užívateľské ovládanie PC (MS WORD, EXCEL, Internet atď.)

 • Vodičský preukaz typu B - výhodou

Prečo si vybrať nás

Mesto Bratislava ide odvážne vpred a púšťa sa aj do dosiaľ zanedbaných tém. Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; občanom bez prístrešia; sociálne znevýhodneným skupinám a občanom v životnej krízovej situácii. Zaručujeme vysokú motiváciu projektových tímov sekcie sociálnych vecí a sprievod v dobrodružnom úradníckom prostredí. Očakávame zmysel pre detail a zodpovednosť, akčný prístup a tímové nastavenie.

Znalosť jazyka

 • - anglický jazyk - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • VK je viackolové • Súčasťou VK môže byť vypracovanie prípadovej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 2. Motivačný list /max. 2 normostrany/ 3. Životopis /max. 4 normostrany/ 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky najneskôr do 16.06.2022.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii