JUNIOR MANAŽÉR/KA tvorby sociálnych politík /samostatný odborný referent/ na sekcii sociálnych vecí

manažér
sociálna politika
sociálne veci
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností je možné priznať aj osobný príplatok
1300

Náplň práce

1.      Zabezpečovanie administratívnych a organizačných aktivít v oblasti plánovania sociálnych politík a samostatnú odbornú činnosť v oblasti plánovania sociálnych politík hlavného mesta SR Bratislava

2.      Koordinácia tvorby a spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov, a iných aktivít naviazaných na plánovanie sociálnej politiky, najmä plánovanie sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislava

3.      Koordinácia vybraných analytických aktivít

4.      Koordinácia zberu dát hlavného mesta vo vybraných oblastiach, spolupráca pri tvorbe analytických podkladov v oblastiach sociálnej politiky

5.      Koordinácia, organizácia, pomoc pri facilitácii a iné aktívne podieľanie sa na participatívnych procesoch a komunikácií s verejnosťou súvisiacich s manažmentom tvorby sociálnych politík hlavného mesta

6.      Organizačné zabezpečovanie pracovných porád sekcie sociálnych vecí alebo iných pracovných rokovaní tímov v oblasti sociálnych politík

  1. Zabezpečenie odovzdávania a preberania pošty, zabezpečovanie materiálov na rokovania orgánov samosprávy

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa; Vzdelanie v oblasti sociálnych vied (sociálna práca, politológia, ekonómia, manažment a pod.)

2.      Prax v sociálnej alebo príbuznej oblasti minimálne 1 rok

3.      Skúsenosť s prácou vo verejnom sektore výhodou (môže byť aj získaná stážou)

4.      Skúsenosť priamej práce s prijímateľmi sociálnych služieb, alebo inej práci s utláčanými skupinami obyvateľov výhodou

5.      Skúsenosti s analýzou dát a ich vizualizáciou sú výhodou,

6.      Znalosť zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom

7.      Pozícia je vhodná aj pre čerstvého absolventa a absolventku vysokej školy, či mladého profesionála a profesionálku 

8.      Znalosť fungovania verejnej správy

9.      Výborná úroveň slovenského jazyka

10.  Znalosť anglického jazyka /ústna i písomná forma; min. B1/ výhodou

11.  Dobré znalosti produktov Microsoft

12.  Bezúhonnosť

  1. Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, zmysel pre praktickosť, precíznosť, flexibilita, tímovosť, odolnosť voči stresu, koordinačné schopnosti, koncepčné a analytické myslenie

Prečo si vybrať nás

Oblasť sociálnych vecí je téma, ktorou sa Hlavné mesto SR Bratislava intenzívne zaoberá. Budeme radi, ak sa aj Vy pridáte do tímu.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Motivačný list – nevyhnutná súčasť zaradenia do VK. 3. Životopis. 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • Nevylučujeme viackolovosť predmetného VK Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/52898 najneskôr do 28.10.2021.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii