Expertka/expert na participáciu na národnej a regionálnej úrovni

štátna správa
participácia
verejná politika
Miesto
Bratislava, Cukrová 14
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
finančné ohodnotenie na pozícii "hlavný štátny radca" – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností
od 1178.5 €

Náplň práce

 • Zabezpečuje odborné práce v téme participatívna tvorba verejných politík. 

 • Spolupodieľa sa na budovaní kapacít verejných inštitúcií cez vzdelávacie a výskumné činnosti. 

 • Pripravuje a realizuje participatívne procesy – prípravu, dizajnovanie, výber aktérov a výber metód zapájania verejnosti do participatívnych procesov vo forme konzultačnej a poradenskej činnosti pre vybrané subjekty. 

 • Poskytuje poradenské služby smerom dovnútra zapojených organizácií / verejných inštitúcií – interné plány participatívnych procesov, návrh dokumentov pre projektové riadenie participatívnych procesov a spracovanie projektových spisov pre kvalitný manažment participatívnych procesov. 

 • Plánuje úroveň zapojenia verejnosti, výber aktérov, spôsoby informovania a komunikácie s verejnosťou, ako aj navrhuje a určuje metódy zapojenia verejnosti.

 • Komunikuje so zapojenými aktérmi. 

 • Organizuje a moderuje podujatia zamerané na zapojenie verejnosti. 

 • Spracováva zápisy z pracovných stretnutí, okrúhlych stolov, konsenzuálnych panelov, verejných stretnutí, zvažovaní, deliberačných fór a iných formátov, ktoré aktívne zapájajú verejnosť. 

 • Spolupodieľa sa na monitoringu a audite participatívnych procesov a ich optimalizácii. 

 • Poskytuje lektorské služby na základe absolvovaných vzdelávacích kurzov v danej oblasti.

Koho hľadáme

 • Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných.

 • Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná, skúsenosti s participáciou.

 • Momentálne obsadzujeme 4 pozície s uvedenou charakteristikou so zaradením hlavný štátny radca. V prípade záujmu prosíme zaslať životopis a motivačný list. Oficiálne výberové konanie cez portál open.slovensko.sk bude vypísané v priebehu decembra 2021. Dátum ukončenia výberového konania a nástupu je orientačný a je na vzájomnej dohode s úspešnými uchádzačmi.

 • Bližšie informácie a mail na zaslanie dokumentov: skarlet.ondrejcakova@minv.sk , +421 905 898 901, www.minv.sk/?ros

Prečo si vybrať nás

 • Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností).

 • Ďalšie detaily:

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14

Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023

Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 15.01.2022 a neskôr

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.

Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa

Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Dodatočné informácie

Pracovná pozícia je zverejnená aj na webe Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti tu: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=stante-sa-novymi-kolegynami-kolegami-na-urade-splnomocnenca

Detaily

 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
15. jan 2022

O organizácii

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splno..
Viac o organizácii