Senior projektový manažér

Bratislava
Profesionál
Hľadáme projektového manažéra so skúsenosťami z riadenia medzinárodných projektov. Projekt sa realizuje v partnerstve s Digitálnou koalíciou SR, IT asociáciami ITAS a ATIC, akademickou sférou, súkromnými spoločnosťami ESET a ORANGE a vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR.
medzinárodné projekty
1. júl 2021
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
3400 - 3700
EUR / mesiac
(brutto), výška mzdy závisí od skúseností uchádzača

Detaily

21. máj 2021

Náplň práce

Informácia o projekte:

Cieľom projektu je študentská a pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s  vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, IT asociáciami ITAS a ATIC, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET a ORANGE.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením riaditeľa EMA a v spolupráci s finančným manažérom bude senior projektový manažér zodpovedať za:

·        riadenie  a koordináciu projektového tímu EMA,

·        plánovanie,  prípravu, realizáciu a koordináciu aktivít  projektu študentskej a pracovnej mobility na Slovensku a v Moldavsku v súlade s administratívnymi a finančnými pravidlami projektu a donora,

·        koordináciu a monitoring aktivít, ktoré v projekte realizujú projektoví partneri na Slovensku a v Moldavsku,

·        prípravu obsahových správ v spolupráci s projektovým tímom a projektovými partnermi a ich doručenie donorovi v súlade so zmluvnými podmienkami,

·        zabezpečenie, vyhotovenie, zber, kontrolu a archiváciu projektovej a podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu v úzkej spolupráci s finančným manažérom,

·        monitoring a plynulé čerpanie finančných prostriedkov projektu v súlade s projektovými aktivitami, rozpočtom projektu a v súlade s finančnými a administratívnymi pravidlami donora,

·        prípravu komunikačných, propagačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu,

·        analýzu a spracovanie informácií súvisiacich s témami zahraničnej mobility,

·        v úzkej koordinácii s riaditeľom EMA a finančným manažérom komunikuje s donorom a orgánmi auditu,

·        v koordinácii s riaditeľom EMA zastupuje organizáciu na národných a medzinárodných podujatiach a konferenciách,

·        realizuje služobné cesty na Slovensku a v zahraničí,

·        realizuje iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície;

Koho hľadáme

Vzdelanie a skúsenosti:

·        vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,

·        minimálne 7 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,

·        minimálne 4 a viac rokov riadiacej praxe a skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou s riadením a realizáciou projektov v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja,

·        znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,

·        vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

·        schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,

·        vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

·        výborné organizačné a komunikačné schopnosti, vysoký zmysel pre zodpovednosť a asertivita,

·        aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

·        schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

·        záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity:

·        práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,

·        možnosť získať detailné skúsenosti s riadením medzinárodných projektov podporených rôznymi donormi,

·        príjemné kancelárske priestory

·        možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý
  • - slovenský - C2 - expert

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní: CV a motivačný list v SJ pošlite na vacancy@migrationagency.eu do 3. mája 2021. Do predmetu emailu uveďte Senior projektový manažér. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 21. máj 2021. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.