Právnik – Študentská a pracovná mobilita

Bratislava
Profesionál
Pre projekt študentskej a pracovnej mobility medzi Slovenskom a Moldavskom v IKT sektore, agentúra EMA hľadá do svojho tímu právnika - experta na pobytové a pracovné právo.
právne služby
student and labour mobility
1. jún 2021
nástup
Čiastočný úväzok
typ pracovnej ponuky
1300 - 1700
EUR / mesiac
Práca na skrátený úväzok, 100h/mesiac. Príkazná zmluva, Zmluva o poskytovaní služieb/Mandátna zmluva. 1.300 - 1.700 EUR/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od odbornej kvalifikácie a praxe uchádzača

Detaily

15. máj 2021

Náplň práce

Informácia o projekte:

Cieľom projektu je študentská a pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce krajín. Projekt sa realizuje v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, IT asociáciami ITAS a ATIC, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET a ORANGE.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením riaditeľa EMA a v spolupráci s projektovým manažérom bude právnik - expert na pobytové a pracovné právo - zodpovedať za prípravu a realizáciu nasledovných aktivít:

·        správa právnej agendy organizácie, riadenie a vykonávanie právnych úloh v súlade s právnymi predpismi a potrebami organizácie,

·        analýza právnych aspektov a spracovanie podkladov pre administratívne a operačné postupy schémy mobility v spolupráci s projektovým tímom a moldavskými partnermi,

·        analýza administratívnych povinností zahraničných študentov a pracovníkov na Slovensku vo vzťahu k pobytu a práci v súlade so zákonom o pobyte cudzincov a inými relevantnými právnymi predpismi,

·        dohľad nad procesom prípravy, kompletizácie a podávania žiadostí o povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a poskytovanie individuálneho právneho poradenstva zahraničným študentom a pracovníkom,

·        návrh  a príprava zmlúv medzi partnerskými stranami realizovaných projektov,

·        návrh a príprava zmlúv medzi účastníkmi schémy a subjektmi vstupujúcimi do schémy mobility,

·        odborná asistencia pri obsahovej príprave a realizácii kurzov pred-odchodovej, po-príchodovej a kultúrnej orientácie pre účastníkov schémy mobility,

·        odborná asistencia pri realizácii iných projektových aktivít v súlade so zmluvami o dotáciách na projekty,

·        komunikácia a rokovanie s externými stranami (napr. riadiacim orgánom, organizáciami štátnej správy, projektovými partnermi a Úradom hraničnej a cudzineckej polície (SR),

·        príprava podkladov na stretnutia s partnermi, účasť na poradných výboroch, spracovanie záverov a správ zo stretnutí,

·        analýza a spracovanie informácií týkajúcich sa tém migrácie a mobility (pozri záhlavie inzerátu),

·        asistencia pri vypracovaní projektových správ a príprave nových projektov,

·        realizácia služobných ciest na Slovensku a v zahraničí,

·        iné aktivity vyplývajúce z povahy projektu a činnosti organizácie.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie a skúsenosti:

·        vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, výhodou vzdelanie v ďalších oblastiach ako sú medzinárodné vzťahy, ekonómia, a riadenie procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,

·        skúsenosti z oblasti pobytového práva výhodou,

·        minimálne 5 a viac rokov skúseností so spracovaním odborných a právnych podkladov a zmlúv,

·        minimálne 2 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,

·        minimálne 2 a viac rokov riadiacej praxe a skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou s realizáciou projektov v oblasti v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja,

·        znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,

·        vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

·        schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,

·        odborné využitie právnej angličtiny, písomnej aj ústnej forme,

·        vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

·        výborné organizačné a komunikačné schopnosti, vysoký zmysel pre zodpovednosť a asertivita,

·        aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

·        schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

·        záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Prečo si vybrať nás

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na návraty slovenských pracovníkov zo zahraničia a zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid a Európskou komisiou.

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý
  • - slovenský - C2 - expert

Dodatočné informácie

CV a motivačný list v SJ pošlite na vacancy@migrationagency.eu do 10. mája 2021. Do predmetu emailu uveďte Právnik – Študentská a pracovná mobilita. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15. máj 2021. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu. Práca na skrátený úväzok, 100h/mesiac. Príkazná zmluva, Zmluva o poskytovaní služieb/Mandátna zmluva. Celková mzda: 1.300 - 1.700 EUR/100h/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od odbornej kvalifikácie a praxe uchádzača