Finance & Administrative Specialist

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty
Financie
Analýza
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Mesačná odmena
100h/mesiac; živnosť (mandátna zmluva) / príkazná zmluva
1500 - 1800 €

Náplň práce

Pod vedením riaditeľa a finančného manažéra bude Finance & Administrative Specialist zodpovedať za  administratívne a finančné procesy organizácie:

·         Spracovanie došlých faktúr, príprava podkladov na kontrolu pre finančného manažéra a účtovníka organizácie,

·         Príprava prehľadu zmlúv externých dodávateľov služieb a fakturovaných hodín v súlade s platnými zmluvami,

·         Asistencia pri príprave zmluvných podkladov externých dodávateľov služieb organizácie,

·         Komunikácia s partnermi projektu v súvislosti so zabezpečením povinnej podpornej dokumentácie k výdavkom v rámci pravidelného finančného reportingu,

·         Asistencia pri kontrole a analýze partnermi predloženej dokumentácie na ďalšie spracovanie finančnému manažérovi,

·         Administratívne spracovanie žiadostí o platbu pod dohľadom finančného manažéra organizácie,

·         Spracovanie objednávok a obstarávaní v súlade s interným predpisom organizácie,

·         monitoring, zabezpečenie, inventarizácia a údržba kancelárskeho vybavenia a zabezpečenie kancelárskych potrieb v súlade s potrebami organizácie,

 ·         komunikácia so správcom kancelárskych priestorov,

·         archivácia účtovnej a projektovej dokumentácie,

·         asistencia pri kontrole cestovných príkazov, vyúčtovaní služobných ciest a k tomu prislúchajúcich podkladov,

·         asistencia pri kontrole dochádzky a súvisiacich výkazov práce na jednotlivé projekty,

·         iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Koho hľadáme

Požadovaná kvalifikácia:

 

Vzdelanie a skúsenosti:

·         vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v oblasti účtovníctva, administratívy, ekonómie alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti účtovníctva, administratívy alebo financií,

·         minimálne 2 roky skúseností v oblasti administratívy, financií a reportingu,

·         skúsenosti s finančným manažmentom EÚ projektov je výhodou,

·         znalosť neziskového prostredia alebo operačných programov EÚ je výhodou,

·         pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

·         schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň B2,

·         vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

·         logické a analytické uvažovanie,

·         zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce,

·         doručovanie výsledkov v stanovených termínoch,

·         výborné organizačné a komunikačné schopnosti,

·         aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

·         schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

·         záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Prečo si vybrať nás

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.

Znalosť jazyka

  • - Anglický - C1 - pokročilý

Zručnosti

  • - MS Office - pokročilý
  • - Zoom, Webex - pokročilý
  • - Internet - pokročilý

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú š..
Viac o organizácii