Sociálny/a pracovník/čka v integračnom projekte Depaul Slovensko

sociálna práca
sociálne služby a poradenstvo
ľudia v núdzi
pomoc druhym
nové výzvy
Miesto
Bratislava
Nástup
2. november 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
do konca roka 2021 základná mzda vo výške 1 075 EUR/mesiac
1000

Náplň práce

Integračný projekt je najmladším projektom organizácie Depaul Slovensko. Zameriava sa na zisk cenovo dostupného bývania na území Bratislavského samosprávneho kraja a následnú podporu klientov v bývaní.

Náplň práce sociálneho/ej pracovníka/čky:

- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie prijímateľov sociálnej služby - ľudí bez domova v existujúcich projektoch organizácie Depaul Slovensko, prípadne ľudí ohrozených stratou bývania - stretnutia s prijímateľmi sociálnej služby v ich prirodzenom prostredí;
- vedenie poradenského rozhovoru, vrátane špecializovaného poradenstva - téma prevádzky a rozpočtu domácnosti, stabilizácia a zlepšenie zdravotného stavu, vstup na pracovný trh, oddlženie, a iné podľa aktuálnych potrieb klienta;
- prepájanie na odborníkov z oblasti duševného zdravia, závislostí a iných podľa individuálnych potrieb klienta;
- sociálna podpora klientov pred, počas a po procese zabývania sa;
- priama práca s prijímateľmi sociálnej služby v bývaní (rôzne mestské časti Bratislavy, resp. obce/mestá v rámci BSK);
- empowerment klienta, rešpektovanie klientovho práva voľby, podpora v prevzatí rozhodnutí a samostatnosti;
- administratívna práca - dokumentácia progresu práce s klientom, súvisiaca s projektom;
- práca v tíme - aktívna participácia na poradách /1xtýždeň/, pravidelných supervíziách /1xmesačne/.

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzača s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore sociálna práca a súčasne s preukázateľnou praxou v priamom styku s cieľovou skupinou - ľuďmi bez domova - v trvaní 1 rok a viac.

Od uchádzača očakávame tiež schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť, vysokú motiváciu vzdelávať sa a učiť sa novým veciam, proaktívny prístup k práci, ako aj nehodnotiaci prístup ku klientovi.

Prečo si vybrať nás

Ponúkame prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ako aj možnosť ovplyvniť obsahovú náplň a podobu integračného projektu organizácie Depaul Slovensko.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - Microsoft Office 365 - pokročilý
  • - vodičský preukaz sk. B - pokročilý

Dodatočné informácie

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
31. okt 2021

O organizácii

Depaul Slovensko

Depaul Slovensko je najväčšia nezisková organizácia v Bratislave, ktorá sa stará o ľudí bez domova už viac ako 14 rokov. Denne pomáhame viac ako 300 ľuďom v núdzi v teréne, útulkoch, ošetrovni ale i n..
Viac o organizácii