Databázový expert / Databázová expertka

Na Odbor stratégie Inštitútu vzdelávacej politiky hľadáme databázového experta alebo databázovú expertku, ktorá by spolu s nami zdieľala ambíciu dlhodobo ovplyvňovať podobu vzdelávania na Slovensku pomocou kvalitných údajov.
Databázy
SQL
Python
Databázový expert
Dáta
Miesto
Bratislava, Stromová 1
Nástup
15. marec 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Finálny plat je konkurencieschopný so súkromným sektorom v danom odbore, závisí od úrovne pracovných skúseností a znalostí uchádzača.
od 1800 €

Náplň práce

Náplň práce databázového experta/expertky zahŕňa:

 • vývoj úplne novej komplexnej databázy, v ktorej prepojíš údaje na úrovni školy s údajmi na úrovni žiaka/učiteľa a s údajmi mimo rezortu (napr. trh práce),

 • vývoj (alebo adoptovanie už vytvorených platforiem) užívateľsky dostupného prostredia, pomocou ktorého budú mať k databáze prístup iní užívatelia, • testovanie a implementácia nových riešení,

 • konštruktívne navrhovanie riešení problémov a výziev: po identifikovaní problému iniciatívne prichádzaš s riešením,

 • participácia v národných a medzinárodných pracovných skupinách s ambíciou navrhovať legislatívne a iné zmeny za účelom zvyšovania kvality rezortných dát a obohacovania databázy o ďalšie zdroje

 • ak budeš mať záujem, aktívna participácia na projektoch v oblasti vzdelávania, možnosť autorstva/spoluautorstva analýz IVP, tvorba modelov strojového učenia či state-of-the art prognóz na základe údajov v databáze.

Koho hľadáme

Vzdelanie a pracovné skúsenosti:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a najmenej 4 roky skúseností v oblasti v oblasti tvorby databáz a spracúvania údajov alebo

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a najmenej 1 rok skúseností v oblasti v oblasti tvorby databáz a spracúvania údajov

Odborné znalosti:

 • Znalosť a predošlá skúsenosť s SQL, ideálne PostgreSQL

 • Znalosť programovacieho jazyka, ideálne Python

 • Preukázateľná prax v oblasti tvorby databáz a spracúvania údajov (minimálne 1 rok)

 • Mať ambíciu riešiť aj vecne odborné témy v oblasti školstva pomocou dát

 • Predchádzajúca skúsenosť s výskumom, analýzou a prácou s dátami v oblasti vzdelávania výhodou.

IT zručnosti:

 • SQL, príp. PostgreSQL - Python alebo iný programovací jazyk

 • Ovládanie MS Office - Word, Excel, PowerPoint

 • Skúsenosť so spracovaním dát v niektorom z programov R či STATA sú výhodou.

Ďalšie odporúčané schopnosti a vlastnosti:

 • dôraz na detaily,

 • ochota vracať sa k identifikovaným problémom a uvažovať nad riešeniami do hĺbky,

 • schopnosť pracovať pod tlakom.

Prečo si vybrať nás

Benefity:

• možnosť meniť Slovensko k lepšiemu,

• práca na projektoch, ktoré majú priamy dopad na slovenský systém vzdelávania,

• zodpovednosť za svoje projekty bez zložitých hierarchických štruktúr,

• priestor na prácu na projektoch na základe vlastnej iniciatívy,

• zahraničné študijné pobyty, kurzy a stáže,

• príjem porovnateľný so súkromným sektorom,

• 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, pružný služobný čas, možnosť práce z domu a využitia voľných dní na základe kolektívnej zmluvy,

• príspevky na DDS, rekreáciu (po odpracovaní 2 rokov), dopravu do zamestnania,

• permanentka do plavárne IUVENTA a zľava na ubytovanie v zariadeniach MŠVVaŠ SR,

• možnosť využívania Multisport karty.

Znalosť jazyka

 • - Anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

 • - SQL - stredne pokročilý
 • - Univerzálny programovací jazyk (napr. Python) - stredne pokročilý
 • - MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) - pokročilý

Dodatočné informácie

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
15. mar 2022

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva analyticko-strategické a implementačné úlohy. Poslaním IVP je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať s..
Viac o organizácii