Manažér/manažérka programového oddelenia

Košice
Profesionál
skúsenosti
flexibilita
spoľahlivosť
schopnosť motivovať
inovatívnosť
rozhľad
kreatívny priemysel
líderstvo
medzinárodné projekty
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
2000
EUR / mesiac

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Detaily

 • Projektový manažment
 • Manažér

  LinkedIn Profil

  Náplň práce

  Manažér/manažérka programového oddelenia bude riadiť tím zamestnancov a ako člen vedenia, plánovať a realizovať strategický rozvoj celej organizácie spolu so zvyškom vedenia. Manažér/manažérka bude úzko spolupracovať s ostatnými oddeleniami CIKE, ako aj rozvíjať a udržiavať dobré vzťahy s externými zainteresovanými stranami, partnermi a cieľovou skupinou aktivít organizácie.

  KĽÚČOVÉ ZODPOVEDNOSTI:
  • Spolupracovať s riaditeľom a vedením pri implementácii, monitorovaní a rozvoji umeleckých, prevádzkových a finančných stratégií organizácie.
  • Efektívne implementovať programovú stratégiu CIKE.
  • Vypracovať, naplánovať a dodať vysoko kvalitný program činností, projektov a podujatí.
  • Niesť celkovú zodpovednosť za výskum, zostavovanie rozpočtu, uzatváranie zmlúv, správu a realizáciu programu CIKE.
  • Monitorovať a kontrolovať pokrok programového oddelenia podľa stanovených cieľov a pravidelne podávať reporty riaditeľovi.
  • Monitorovať, podávať reporty a zabezpečovať kvalitu všetkých aspektov programového oddelenia a jeho zamestnancov a reagovať na akékoľvek problémy týkajúce sa práce, bezúhonnosti a riadenia.
  • Spolu s riaditeľom ohodnotiť individuálny výkon zamestnancov programového oddelenia a zohľadniť rozvojové a vzdelávacie potreby na ročnej báze.
  • Spolu s riaditeľom udržiavať vzťahy s orgánmi verejného financovania a štatutárnymi orgánmi.
  • Udržiavať vzťahy so všetkými externými partnermi, zainteresovanými stranami a dodávateľmi programového oddelenia.
  • Spolupracovať s príslušnými zamestnancami vedenia s cieľom maximalizovať
  existujúce a rozvíjať nové zdroje financovania a komerčných príjmov.
  • Vykonávať akékoľvek ad hoc projekty a úlohy požadované v súlade so stanovenou stratégiou a celkovým rozvojom CIKE podľa pokynov riaditeľa alebo správnej rady.
  • Fungovať v rámci všeobecných stratégií určených správnou radou a riadiť programové oddelenie v rámci dohodnutých postupov a rozpočtových pokynov.
  • Podľa potreby sa zúčastňovať zasadnutí správnej rady.
  • Spolupracovať s vedúcim marketingu a marketingovým oddelením pri nastavovaní stratégií efektívnej propagácie aktivít programového oddelenia.
  • Reprezentovať CIKE na vhodných stretnutiach, konferenciách, podujatiach a festivaloch.
  • Pracovať v súlade s víziou a hodnotami CIKE a prispievať k rozvoju organizácie.
  • Priamo aj nepriamo prispievať k úspešnej implementácii politiky rovnakých príležitostí v rámci organizácie.

  Koho hľadáme

  MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
  • Plánovanie, implementácia a kontrola
  • Spracovanie a analyzovanie informácií
  • Dôvera procesom strategického rozvoja a strategických zmien
  • Skúsenosť s prípravou a riadením rozpočtov nad €50,000

  MÄKKÉ ZRUČNOSTI
  • Preukázaná schopnosť viesť ľudí, inšpirovať a motivovať zamestnancov a tím
  • Schopnosť riadiť vzťahy s externým prostredím
  • Skúsenosť s riadením zamestnancov a dobrovoľníkov
  • Komunikačné zručnosti

  FUNDRAISING A FINANČNÉ ZRUČNOSTI
  • Skúsenosti s realizáciou projektov podporených z grantových schém EÚ a SK (výhodou)
  • Skúsenosť s vykazovaním rozpočtu

  OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY
  • Kreativita
  • Time management
  • Vynikajúce komunikačné schopnosti
  • Motivácia a schopnosť pracovať sám a v rámci tímu
  • Zmysel pre humor (výhodou)
  • Schopnosť efektívne pracovať pod tlakom
  • Flexibilný prístup k pracovnej dobe – možnosť práce vo večerných hodinách a počas víkendov

  SKÚSENOSTI
  • Minimálne 5 rokov praxe na relevantnej manažérskej pozícii, 3 roky praxe na vyššej riadiacej pozícii v kultúrnom a kreatívnom sektore
  • Skúsenosti s riadením úspešných národných a medzinárodných projektov/partnerstiev v kultúrnom alebo kreatívnom priemysle
  • Skúsenosti s rozsiahlou medzinárodnou spoluprácou (výhodou)
  • Skúsenosti s dosiahnutím nastavených cieľov
  • Strategické plánovanie a podávanie reportov
  • Dobré vzťahy s verejnosťou, skúsenosti s vystupovaním na verejnosti a v médiách (výhodou)
  • Práca s predstavenstvami, zainteresovanými stranami a vysokopostavenými profesionálmi v kultúrnom a kreatívnom priemysle
  • Manažovanie vzťahov medzi partnermi, klientmi a dodávateľmi
  • Skúsenosti s podávaním reportov ústne aj písomne financujúcim orgánom (výhodou)

  KVALIFIKÁCIE
  • Skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a medzinárodné kontakty vítané
  • Znalosť programov na tvorbu tabuliek a prezentácií
  • Prehľad v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku
  • Znalosť národných a európskych politík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu
  • Znalosť platných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (výhodou)
  • Znalosť súčasnej pracovnoprávnej legislatívy (výhodou)

  INÉ POŽIADAVKY
  • Záväzok k napĺňaniu vízie CIKE
  • Výborná úroveň angličtiny slovom aj písmom
  • Priateľská povaha, inteligencia a proaktívny prístup
  • Orientácia na občana a zákazníka
  • Orientácia na kvalitu výsledkov

  Prečo si vybrať nás

  Kreatívna, dynamická a zodpovedná práca • Mladý a priateľský kolektív • Možnosť organizovať si pracovný čas (flexibilný pracovný čas, možnosť využívať prácu z domu) • Účasť na podujatiach (Art & Tech Days, konferencie, workshopy, vlastné teambuildingové aktivity) • Materiálne benefity (výpočtová technika, potrebné softvérové vybavenie, možnosť firemného bytu)

  Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý

  Zručnosti

  • - MS Office - stredne pokročilý
  • - Projektový manažment - expert
  • - Kultúra a kreatívny priemysel - pokročilý

  Dodatočné informácie

  Prihlasovací formulár spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania potrebné zaslať na office@cike.ck. Formulár si stiahnete na: http://bit.ly/Head_Program