Odborný poradca v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Informácie o výberovom konaní Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú: 1. motivačný list, 2. profesijný životopis vo formáte Europass, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.
inovácie
veda
výskum
Horizont Európa
Brusel
Miesto
Brusel
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, plus cestovné náhrady a príspevok na ubytovanie
od 1500 €

Náplň práce

Úlohy odborného poradcu:

- Zabezpečovanie informovania slovenskej vedeckej komunity a priemyselnej sféry o možnostiach zapájania sa do programov a iniciatív Európskeho výskumneho priestoru, a to najmä do programov Horizont Európa, COST, Vesmírny program Únie a iné;

- monitorovanie a včasné informovanie o vývoji politík EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj sledovanie najlepších praxí v EÚ,

- podpora slovenských inštitúcií pri zapájaní sa do európskych sietí,

- poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských subjektov s partnermi v Bruseli,

- sprostredkovanie stretnutí a kontaktov pre slovenské subjekty s európskymi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v Bruseli,

- organizácia informačných dní, workshopov, seminárov, konferencií a školiacich aktivít vrátane špecifického zamerania, napr. na univerzity, malé a stredné podniky, a pod.;

- aktívne vyhľadávanie úspešných koordinátorov projektov s cieľom zvýšenia zapojenia slovenských partnerov do projektov vrátane vytvárania databáz partnerov;

- zviditeľňovanie a popularizácia slovenského výskumu, vývoja, inovácií na európskej úrovni,

- spolupráca s európskou sieťou styčných kancelárií pre výskum a vývoj a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane zástupcov SZ SR pri EÚ v Bruseli, MŠVVaŠ SR a CVTI SR;

- spolupráca s národnou sieťou NCP a národnými delegátmi vrátane systémov NCP ostatných členských krajín EÚ;

- spolupráca s Európskou komisiou a ďalšími európskymi partnerskými inštitúciami;

- účasť na programových výboroch Horizontu Európa a informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou;

- podieľanie sa na riešení odborných projektových úloh.

Koho hľadáme

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

pozícia nie je vhodná pre absolventa

PC znalosti – používateľ

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Powerpoint - pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

- prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;

- detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe;

- priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, FP7);

- preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;

- skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti

výskumu a vývoja je vítaná.

Prečo si vybrať nás

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké,

výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;

- výbornými prezentačnými schopnosťami;

- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;

- analytickým, logickým a technickým myslením;

- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch,

procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;

- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;

- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

Odborný rast, školenia

Pružná pracovná doba

Firemné akcie (športové, spoločenské)

Príspevok na športovanie

Príspevok na DSS

Práca v dynamickom kolektíve

Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú: 1. motivačný list, 2. profesijný životopis vo formáte Europass, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania. Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022. Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. Adresa spoločnosti Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 840 05 Bratislava Kontakt RNDr. Ing. Anna Krivjanská, anna.krivjanska@cvtisr.sk Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 1.12.2021 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.2.2022

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdel..
Viac o organizácii