Analytička/analytik - expert pre legislatívu

štátna správa
legislatíva
tvorba verejných politík participatívnym spôsobom
Miesto
Bratislava, Cukrová 14
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
finančné ohodnotenie na pozícii hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností
od 1178.5 €

Náplň práce

 • Analyzuje, ako sa v praxi využívajú platné nástroje participácie – predbežná informácia, správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, verejné vypočutie. 

 • Sleduje dodržiavanie zákonných povinností tvorcov právnych predpisov na národnej úrovni z hľadiska participácie. 

 • Sleduje a vyhodnocuje zapojené subjekty do tvorby právnych predpisov s dôrazom na zapojenia verejnosti a MNO. 

 • Sleduje a vyhodnocuje stav akceptácie návrhov a pripomienok rôznych subjektov, prevažne MNO, zapojených do tvorby právnych predpisov. 

 • Vypracováva analýzy na základe zistení.

Koho hľadáme

 • Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. 

 • Požadujeme ukončené právnické vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná.

 • Momentálne obsadzujeme 1 pozíciu s uvedenou charakteristikou so zaradením hlavný štátny radca. V prípade záujmu prosíme zaslať životopis a motivačný list. Oficiálne výberové konanie cez portál open.slovensko.sk bude vypísané v priebehu decembra 2021. Dátum ukončenia výberového konania a nástupu je orientačný a nástup je na vzájomnej dohode s úspešnými uchádzačmi.

 • Bližšie informácie a mail na zaslanie dokumentov: skarlet.ondrejcakova@minv.sk , +421 905 898 901, www.minv.sk/?ros

Prečo si vybrať nás

 • Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností).

 • Ďalšie detaily:

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14

Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023

Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 15.01.2022 a neskôr

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.

Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa

Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Dodatočné informácie

Pracovná pozícia je zverejnená aj na webe Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti tu: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=stante-sa-novymi-kolegynami-kolegami-na-urade-splnomocnenca

Detaily

 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
15. jan 2022

O organizácii

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splno..
Viac o organizácii