>
Dobrovoľnícky projekt Úprava marketingovej stratégie – oživenie záujmu

Úprava marketingovej stratégie – oživenie záujmu

Nezisková organizácia
Marketing
Projektový manažment
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Pomôž nás s úpravou a nastavením marketingovej stratégie a využívaním sociálnych sietí pre naše občianske združenie v nových podmienkach nášho tímu a tiež spoločnosti. Sme úprimne zvedavé na tvoj pohľad zvonku a na našu vzájomnú spoluprácu.

Zatiaľ máme ...

Máme za sebou 20 rokov profesionálnych skúseností v oblasti vzdelávania a skúmania vývinového pohybu. Vybudovali sme silnú organizáciu s veľkým dosahom. Prišiel covid a tiež prirodzené generačné zmeny v rámci tímu, aj spoločenská situácia sa zmenila. Nezačíname od začiatku, ale potrebujeme pokračovať inak. Stavať na bohatstve našich skúseností a zároveň nájsť formu, ako to komunikovať a uplatniť v rámci súčasného sveta.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Nápady na  marketingovú stratégiu našich aktivít, využitie sociálnych sietí, spätnú väzbu na naše uvažovanie a formuláciu toho, čo robíme, spoločné hľadanie optimálnej prezentácie našej činnosti a nastavenie fungovania našej organizácie v novom režime

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Naša odbornosť je oblasť vývinového pohybu, ktoré vnímame v práci s deťmi a aj s dospelými. Toto je extrémne zaujímavá oblasť s presahom do rôznych oblastí života, s ktorými sa všetci stretávame. Ak ťa zaujíma práca na sebe, na vzťahoch s ľuďmi okolo, prípadne máš záujem o podporu vývinu detí – si naozaj na správnom mieste. Pre nás sú tieto témy nielen profesionálnym smerovaním, ale celoživotnou vášňou. Radi sa o naše fascinácie podelíme a zároveň sa staneš súčasťou procesu, v ktorom sa snažíme tieto, často až revolučné, myšlienky šíriť a zdieľať aj s verejnosťou a odborníkmi. Naše fyziologické fungovanie je iné než smer, kam sa naša spoločnosť uberá. Ako sa to dá komunikovať a preklenúť? Môžeš byť súčasťou nášho skúmania, ako prinášať na trh sebarozvíjacie produkty, zamerané na možnosti vnímania seba samého – ako smerovať pozornosť na význam procesov, ktoré si vyžadujú svoj vlastný čas a trpezlivosť pri prijatí  vlastnej skúsenosti v tejto zrýchlenej dobe. Naše pôsobenie je medzinárodné, spolupracujeme s veľmi zaujímavými kolegami z rôznych krajín. Takže to môže byť pre teba aj príležitosť zoznámiť sa so zaujímavou komunitou ľudí.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Veríme, že s Tvojou pomocou sa nám podarí posilniť našu organizáciu, oživiť našu činnosť a nájsť uspokojivé smerovanie, ktoré nám umožní napĺňať nielen naše profesionálne ambície, ale pomôže nám aj prakticky prežiť. Vieme, PREČO a ČO robíme, čo chceme robiť, čo nám funguje. Potrebujeme nájsť to AKO, pretože podmienky vo vnútri organizácie aj vonku sa pre nás dramaticky zmenili a my si hľadáme svoje nové miesto. Za roky skúseností máme vybudované silné meno, ktoré je naším veľkým zdrojom. Radi by sme to posunuli ďalej a hlavne podporili ľudí, ktorých naše myšlienky môžu výrazne ovplyvniť – ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje telo, pohyb, vedomý prístup k sebe aj životu, rodičov malých aj starších detí, ktorých zaujímajú iné názory na rodičovstvo, výchovu, prístup k deťom, ľudí so špeciálnymi potrebami rôzneho druhu, ktorí u nás nájdu priestor akceptácie a rozvoja …

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
8. 2. 2024

Podobné projekty