Dobrovoľnícky projekt Príklady dobrej praxe rozvoja analytikov/analytičiek

Príklady dobrej praxe rozvoja analytikov/analytičiek

Verejný sektor
analýza
dobrá prax
best practices
rozvoj
hr
analytické jednotky
Ideálny začiatok projektu
január 2022
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 6 mesiacov

Pomôž nám s ...

Na ÚHP potrebujeme pripraviť prehľad best practices rozvoja zamestnancov pracujúcich na analytických pozíciách v zahraničných spoločnostiach a verejnej sfére. Cieľom je zlepšiť prípravu rozvojových plánov analytikov a analytičiek na ÚHP.

Zatiaľ máme ...

Na ÚHP si dávame záležať na rozvoji jednotlivcov, a ponúkame aj kvalitné vzdelávanie v zahraničí, ale radi by sme toto vzdelávanie viac zosystematizovali. Momentálne máme základné kompetečné tabuľky a ponuku vzdelávania. Viac o kariére na ÚHP tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/kariera/kariera-uhp.html

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Prehľad best practices, príklady rozvojových plánov pre analytikov, aké zručnosti a kedy rozvíjať.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Uvidíte jednu z najlepších štátnych inštitúcii zvnútra.

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 6 mesiacov