>

Dobrovoľnícky projekt Právny poradca pre ľudí v krízových situáciách

Právny poradca pre ľudí v krízových situáciách

Nezisková organizácia
právo
exekúcia
výživne
rodinné právo
financie
konzultácie
príprava podkladov a dokumentov
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
september 2022
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

právnym poradenstvom pre ľudí v náročných situáciách, pre ktorých je spoplatnené právne poradenstvo nedostupné. Ide o vysporiadanie nároku na výživné na deti, riešenie exekučných sporov, osobného bankrotu a pod. Išlo by o osobné poradenstvo v priestoroch nášho OZ Ulita na Kopčianskej v Petržalke, alebo konzultácie s pracovníčkou centra, usmernením, prípravou dokumentov pre klienta/tku, pričom osobne by to riešila ona.

Zatiaľ máme ...

Aktuálne poskytujeme v našej organizácii základné sociálne poradenstvo, pomáhame s tlačou a kopírovaním dokumentov, vypĺňaním žiadostí, či odkazovaním klientov/tiek na nadväzné služby. Tie sú pre nich však mnohokrát nedostupné (nedostatok bezplatných právnikov, finančne nedostupné právne poradenstvo, neadekvátny jazyk/štýl komunikácie s daným klientom/tkou a pod.). V minulosti právne poradenstvo realizoval kolega, no aktuálne u nás nepracuje a hľadáme niekoho kto by pokryl túto časť našich služieb.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Našim cieľom je usmerniť našich klientov/tky pri riešení náročných situácií, pomôcť im nájsť spôsoby ako von z náročnej situácie. Častokrát vyriešenie základných finančných problémov, pomôže rodinám zastabilizovať situáciu, nájsť finančné zdroje, ktoré následne pomôžu zvýšiť kvalitu ich života.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

OZ Ulita ponúka stabilný kvalitný profesionálny tím ľudí, ktorý sa venuje primárne práci s deťmi a mladými, no neustále vníma potreby svojich klientov, či obyvateľov sídliska Kopčany. Jednou z týchto potrieb je riešenie právnych otázok dostupnou službou a adekvátnym jazykom. Benefitom pre teba môže byť lepšie pochopenie situácií, v ktorých sa nachádzajú ľudia zo sociálne vylúčených komunít, ich potreby, čo v konečnom dôsledku prispieva k reálnejšiemu a komplexnejšiemu chápaniu sociálneho systému a života rôznych ľudí v ňom.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Budeme môcť poskytnúť dostupné právne poradenstvo, klienti/tky porozumejú svojim úlohám, dokumentom, ktoré ich zavaľujú, naštartujú proces riešenia nepriaznivej situácie a budú sa môcť postupne pohnúť vpred vo svojich životoch.

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
20. 7. 2022