>
Dobrovoľnícky projekt Právnická stáž na leto

Právnická stáž na leto

Nezisková organizácia
právo
analýza
právna pomoc
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
júl 2022
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Ponúkame letnú stáž pre študentky a študentov právnických fakúlt na Slovensku aj v zahraničí, ktorej súčasťou je príprava podkladov pre právnický tím VIA IURIS v oblastiach, ktorým sa venujeme - verejné politiky v oblasti súdnictva a prokuratúry, prístup ľudí do konaní a k správe vecí verejných, ochrana životného prostredia a prejavy nenávisti na internete.

Zatiaľ máme ...

Máme niekoľko rozbehnutých projektov a zámerov, ktoré by sme radi v tomto roku realizovali a pripravili v nich výstupy. Náš právnický tím pracuje na analýzach, komparácií a príprave návrhov na zlepšenie legislatívy alebo na konkrétnych podaniach v konkrétnych kauzách, ktoré súvisia s našimi témami.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Výsledkom našej spolupráce by mali byť konkrétne právne analýzy a podklady na čiastkové tématicky zamerané zadania, ktoré následne budú spracované do finálnych výstupov v jednotlivých projektoch či do konkrétnych návrhov verejných politík. Príkladom môže byť napríklad podklad k analýze právnej úpravy štátneho zastupiteľstva v Českej republike z inštitucionálneho pohľadu a pod.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Dobrovoľníčka alebo dobrovoľník bude mať príležitosť pracovať na zaujímavých právnych zadaniach, získať konkrétnu skúsenosť s prácou na právnych analýzach a podkladoch pre konkrétne podania v spolupráci so skúseným a profesionálnymi právnym tímom, ktorý má VIA IURIS vytvorený. Na poklady získa priebežnú spätnú väzbu a bude si môcť vyskúšať aplikáciu teoretických skúseností zo štúdia v konkrétnych právnych problémoch. Zároveň je táto príležistosť jedinečná v tom, že VIA IURIS pracuje na zlepšovaní právneho prostredia a na tvorbe verejných politík, čo je zaujímavá kreatívna právna práca.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

VIA IURIS sa zameriava na prinášanie dlhodobých legislatívnych riešení pre zlepšenie právneho prostredia a fungovania inštitúcií právneho štátu na Slovenku ako sú súdy a prokuratúra. Zároveň však zabezpečujeme aj právnu pomoc v konkrétnych prípadoch, hlavne v strategických kauzách, kde však konania pred orgánmi verejnej moci a súdmi trvajú aj niekoľko rokov.
Dopad našej práce sa prejaví skôr v dlhodobom horizonte, keďže zmena úradnej či súdnej praxe nastáva až v dôsledku rozhodnutia v konaní alebo v prípade presadenia systémovej zmeny prostredníctvom jej osvojenia si príslušnými reprezentantmi verejnej správy.

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
21. 4. 2022

Podobné projekty