Právnická stáž na leto

Nezisková organizácia
právo
analýza
právna pomoc
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
júl 2022
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Min. dĺžka projektu
do 3 mesiacov

Pomôž nám s ...

Ponúkame letnú stáž pre študentky a študentov právnických fakúlt na Slovensku aj v zahraničí, ktorej súčasťou je príprava podkladov pre právnický tím VIA IURIS v oblastiach, ktorým sa venujeme - verejné politiky v oblasti súdnictva a prokuratúry, prístup ľudí do konaní a k správe vecí verejných, ochrana životného prostredia a prejavy nenávisti na internete.

Zatiaľ máme ...

Máme niekoľko rozbehnutých projektov a zámerov, ktoré by sme radi v tomto roku realizovali a pripravili v nich výstupy. Náš právnický tím pracuje na analýzach, komparácií a príprave návrhov na zlepšenie legislatívy alebo na konkrétnych podaniach v konkrétnych kauzách, ktoré súvisia s našimi témami.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Výsledkom našej spolupráce by mali byť konkrétne právne analýzy a podklady na čiastkové tématicky zamerané zadania, ktoré následne budú spracované do finálnych výstupov v jednotlivých projektoch či do konkrétnych návrhov verejných politík. Príkladom môže byť napríklad podklad k analýze právnej úpravy štátneho zastupiteľstva v Českej republike z inštitucionálneho pohľadu a pod.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Dobrovoľníčka alebo dobrovoľník bude mať príležitosť pracovať na zaujímavých právnych zadaniach, získať konkrétnu skúsenosť s prácou na právnych analýzach a podkladoch pre konkrétne podania v spolupráci so skúseným a profesionálnymi právnym tímom, ktorý má VIA IURIS vytvorený. Na poklady získa priebežnú spätnú väzbu a bude si môcť vyskúšať aplikáciu teoretických skúseností zo štúdia v konkrétnych právnych problémoch. Zároveň je táto príležistosť jedinečná v tom, že VIA IURIS pracuje na zlepšovaní právneho prostredia a na tvorbe verejných politík, čo je zaujímavá kreatívna právna práca.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

VIA IURIS sa zameriava na prinášanie dlhodobých legislatívnych riešení pre zlepšenie právneho prostredia a fungovania inštitúcií právneho štátu na Slovenku ako sú súdy a prokuratúra. Zároveň však zabezpečujeme aj právnu pomoc v konkrétnych prípadoch, hlavne v strategických kauzách, kde však konania pred orgánmi verejnej moci a súdmi trvajú aj niekoľko rokov.
Dopad našej práce sa prejaví skôr v dlhodobom horizonte, keďže zmena úradnej či súdnej praxe nastáva až v dôsledku rozhodnutia v konaní alebo v prípade presadenia systémovej zmeny prostredníctvom jej osvojenia si príslušnými reprezentantmi verejnej správy.

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • do 3 mesiacov