Dobrovoľnícky projekt Miestečko

Miestečko

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
klubovňa
práca s mládežou
zmysluplnosť
spoločenské hry
komunita
bezpečné prostrenie
kaviareň
Miesto
Žilinský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 6 mesiacov

Pomôž nám s ...

Potrebovali by sme pomôcť s fundraisingom aby sme si priestor mohli zrekonštruovať a vytvoriť z neho mládežnícku kaviareň/čajovňu, ktorá si bude zarábať na svoju činnosť.

Zatiaľ máme ...

V roku 2020 na poslednom "offline" zasadnutí KMMP prišla od mladých ľudí myšlienka na zmenu priestoru klubovne. Nepríde im atraktívny pre mladých ľudí, myslia si, že aj preto tam mládež z časti prestala chodiť. Ich nápad bol vytvoriť komunitnú/mládežnícku kaviareň pre všetkých mladých ľudí, kde by mohli tráviť svoj voľný čas, porozprávať sa spoločne ale aj organizovať pre ďalšiu mládež rôzne aktivity, ktoré ich bavia a toto miesto bude mať potenciál na oživenie komunitného života. S COVID situáciou je to pre všetkých ťažké, no práve mládež sa nám na ďalších online zasadnutiach zdôverila, že najmä ich trápi to, že sa nemôžu stretávať a táviť spoločne čas. Aj o online zasadnutia prestali mať záujem čo je pochopiteľné, keďže majú online vyučovanie a z celého online sveta sú už "otrávení". Preto si myšlíme, že je výborným nápadom vytvoriť miesto atraktívne pre mladých, kde sa budú môcť stretávať a toto miesto bude pre nich aj určitou psychohygienou.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Mladí ľudia radi trávia svoj voľný čas so svojimi kamarátmi a pravidelne vyhľadávajú možnosti na stretnutie sa s nimi, porozprávanie či zdieľanie svojich názorov a myšlienok. V zmene domáceho prostredia vidia zmysel, pretože im spoločnosť kamarátov a známych nebráni vyjadriť svoj názor a cítia sa viac akceptovaní. Je fajn, ak je mladým ľuďom poskytnutý priestor, kde by mohli bezpečne stretávať, zmysluplne tráviť voľný čas so svojimi kamarátmi a zároveň sa niečo nové naučiť, prípadne vzdelávať.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Na jednom zasadnutí Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu prišiel návrh na vytvorenie komunitnej kaviarne pre mladých, ktorý nám predstavili a popísali nám, ako by si fungovanie a výzor priestoru predstavovali. Taktiež sme spoločne prišli na aktivity, ktoré by sme v kaviarni organizovali pre ďalších mladých ľudí. Ide o projekt mladých ľudí pre ďalších mladých ľudí.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

My mladí z KNM by sme radi zveľadili súčasné priestory mládežníckej klubovne, aby sa stala atraktívnejšou pre verejnosť. Premenou priestorov chceme prinavrátiť do klubovne život. Chceme organizovať zaujímavé diskusie na rôzne témy s možnosťou prístupu pre všetkých. O priestor sa budeme starať my za pomoci koordinátora z organizácie SYTEV.

Preferencie

5 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • do 6 mesiacov