>

Vladimíra Čechovská

Vladimíra Čechovská
Asistentka poslanca
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Psychológia
Trenčín, Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám možnosť zapojenia sa do rôznych dobrovoľníckych činností, súvisiacich najmä s problematikou duševného zdravia, nakoľko rada pomáham, chcem svoj čas tráviť zmysluplne a posúvať sa vpred:)

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

články
námety
osveta
destigmatizácia problematiky duševného zdravia
psychológia
pomoc

Viac o mne

Mám 22 rokov a momentálne som študentkou 4. ročníka v odbore Psychológia na Univerzite Komenského. Mojim cieľom v živote je neustále "rásť," a to ako v profesijnej, tak aj osobnostnej oblasti. V budúcnosti by som chcela pracovať ako školská psychologička, no tiež mám ambíciu absolvovať výcvik v individuálnej psychoterapii A. Adlera. Premýšľam aj o vlastnej praxi, ale to je skôr otázka neskoršej budúcnosti:) ... Zaujímam sa teda predovšetkým o problematiku raného detstva, výchovy detí a celkového vplyvu prostredia, s dopadom na neskorší vývin. Taktiež ma ale zaujímajú témy ako je kritické myslenie a náchylnosť na vieru v konšpiračné teórie. Vo voľnom čase rada čítam, jazdím na motorke, cestujem, no neopovrhnem ani príjemnému času stráveného s ľuďmi, na ktorých mi záleží.

Kľúčové slová o mne

Štúdium
získanie nových skúsenosti
starostlivosť o duševné zdravie

Pracovné skúsenosti

Asistentka poslanca
Trenčín
Táto pracovná pozícia má neuveriteľne obohatila, nakoľko som bola súčasťou tvorby politickej kampane. Získala som viaceré skúsenosti v oblasti reklamy, no taktiež som sa zdokonalila v komunikácií s ľuďmi. Nakoľko mojou úlohou bolo tiež plánovať činnosti a celkový čas svojho zamestnávateľa, veľmi sa mi zlepšili aj organizačné zručnosti.
2022 - 2022
Administratívna pracovníčka v MOM
Trenčín
2020 - 2021
Čašníčka v kaviarni @ Savanna cafe
Trenčín
Ďalšia pracovná pozícia, ktorá obohatila moje komunikačné zručnosti. V kaviarni som sa naučila, okrem práce s ľuďmi, pripravovať (verím, že chutnú) kávu a iné nápoje, čo ma veľmi bavilo. Naučila som sa pracovať pod stresom, čo vnímam ako najväčší prínos tejto práce.
2019 - 2019
Asistentka predaja @ Teta drogéria
Trenčín
Moja prvá väčšia skúsenosť s komunikáciou a prácou s ľuďmi, pri ktorej som sa naučila obrovskej trpezlivosti:)
2017 - 2018
Práca v čajovni @ Sunnytea s.r.o
Trenčín
2016 - 2017

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Psychológia
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
2019 – súčasnosť
Stredoškolské
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
Trenčín
Štúdium ukončené maturitnou skúškou v odbore zdravotnícky laborant.
2015 – 2019

Doplnkové aktivity a úspechy

Psychologická prax na psychiatrickej klinike
Na psychiatrickej klinike som mala možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí trpia rôznymi psychickými poruchami, vďaka čomu som mohla sledovať ich klinické prejavy. Taktiež som mala možnosť nahliadnuť k elektrovulzívnej terapií (medzi laikmi známej ako elektrošoky), pracovnej terapií, viacerým expresívnym technikám či samotnej diagnostike.
2021
Psychologická prax v centre pre deti a rodiny
Nahliadnuť do života detí, ktoré vo svojom živote zažili rôzne traumy považujem za jednu z najvýznamnejších skúseností, ktoré som doposiaľ mala možnosť nadobudnúť. Práve na tomto mieste som pochopila, aký obrovský vplyv na našom živote zanechá rané detstvo, vzťahová väzba a celková rodinná atmosféra, v ktorej vyrastáme. Na základe tejto praxe som sa rozhodla napísať aj svoju bakalársku prácu s názvom "Reziliencia a empatia v súvislosti s agresívnymi prejavmi adolescentov v inštitucionálnej starostlivosti."
2021
Prax v laboratóriu na oddelení patológie, mikrobiológie, klinickej biochémie a hematológie.
Túto skúsenosť vnímam veľmi pozitívne, nakoľko som mala možnosť nahliadnuť do procesu vyšetrenia viacerých biologických materiálov, čo bolo nesmierne obohacujúce. Taktiež som si spracovanie týchto vzoriek mala možnosť vyskúšať, čo mi veľmi pomohlo predovšetkým k praktickej maturitnej skúške.
2018
Členstvo v červenom kríži
Členkou červeného kríža som bola sústavne až do roku 2019, vďaka čomu som bola súčasťou rôznych zdravotníckych aktivít, ako je napríklad Valentínska kvapka krvi, či zbierka ligy proti rakovine.
2015

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia