>

Tomáš Sulyok

Tomáš Sulyok
Contract Management Support @ Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o.
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Trnava, Priemyselné manažérstvo
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám inšpiráciu na svoj ďaľší rozvoj. Mám skúsenosti s manažmentom kvality, procesným auditom, manažmentom zmlúv, ako aj koučingom.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

kaizen

Viac o mne

Popri zamestnaní si robím vysokú školu. Rád pomožem v otázkach kvality, auditu, lean, kaizen, ale tak isto rád prijmem rady a skúsenosti.

Kľúčové slová o mne

Pracovné skúsenosti

Contract Management Specialist @ IBM International Services Center, s.r.o.
Bratislava
Vedenie obchodných a zmluvných náležitostí projektu podľa interných a externých požiadaviek. Optimalizácia procesov v Q2C. Vedenie video-konferenčných stretnutí. Neustála komunikácia zo zahraničnými a tuzemskými oddeleniami. Preverovanie procesov a analýza rizík, presadzovanie nápravných opatrení. Praktizovanie Lean a Agile Metód. Focal point v oblastiach kvality a Lean. Úspešné zvládnutie „Surveillance auditov“ (ISO 9001 a ISO 27001). Participácia ako „Global knowledge buddy“ počas školení Project Managementu. Academic Ambassador v styku s Vysokými školami. Cross-teamová kolaborácia na projektoch.
2018 - súčasnosť
Contract Management Support @ Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava
Vedenie obchodných a zmluvných náležitostí projektu podľa interných a externých požiadaviek. Optimalizácia procesov v Q2C. Vedenie video-konferenčných stretnutí. Neustála komunikácia zo zahraničnými a tuzemskými oddeleniami. Preverovanie procesov a analýza rizík, presadzovanie nápravných opatrení. Praktizovanie Lean a Agile Metód. Focal point v oblastiach kvality a Lean. Úspešné zvládnutie „Surveillance auditov“ (ISO 9001 a ISO 27001). Participácia ako „Global knowledge buddy“ počas školení Project Managementu.
2022 - súčasnosť
Interný procesný auditor @ Volkswagen Slovakia, a.s.
Bratislava
Preverovanie výrobných procesov vykonávaním pravidelných a mimoriadnych procesných auditov podľa požiadaviek systému manažmentu kvality a v súlade s koncernovými požiadavkami. Budovanie a udržiavanie systému manažmentu kvality, optimalizácia procesov, zabezpečenie istoty procesov nasadzovaním vhodných nápravných opatrení.
2016 - 2018
Operátor výroby @ Volkswagen Slovakia, a.s.
Bratislava
- Montáž komponentov na vozidlá a motor podľa pracovného postupu. - Obsluha výrobných zariadení. - Kontrola kvality vykonaných operácií. - Hlásenie chýb a odchýlok od štandardov výrobného procesu. - Zaúčanie nových zamestnancov
2011 - 2016

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Priemyselné manažérstvo
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Trnava
Priemyselné manažérstvo: - prepojenie ekonomiky, technológií a manažérskych zručností, riadením výroby a logistiky, - uplatňovanie nástrojov a techník priemyselného inžinierstva s cieľom zefektívnenia podnikových procesov, - navrhovanie a zlepšovanie podmienok práce a pracovného prostredia, - zručnosti a kompetencie potrebné k práci manažéra.
2018 – súčasnosť
Stredoškolské
Stredná priemyselná škola potravinárska
Rimavská Sobota
Zameranie: Potravinár - kvalitár
2005 – 2009

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 týždňov