Róbert Ďuriska

Paralegal @ HAVEL & PARTNERS
Univerzita Komenského, Bratislava, Právo, 2020
Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Som čerstvým absolventom Univerzity Komenského s takmer 3-ročnými skúsenosťami v právnej oblasti.

Pracoval som v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS ako Paralegal s predchádzajúcimi skúsenosťami z advokátskej kancelárie SOLUTIONEERS´ LEGAL.

https://www.linkedin.com/in/robertduriska/

Oblasti, s ktorými vám ako dobrovoľník pomôžem

právo
neziskové organizácie
dotácie

Viac o mne

Mám teoretické a praktické vedomosti z obchodného a občianskeho práva. V rámci pracovných skúseností som sa podielal na navrhovaní právnych dokumentov, právnych previerkach (due diligence) a právnych analýzach.

Kľúčové slová o mne

právo
neziskové organizácie
dotácie
právnické know-how

Pracovné skúsenosti

Paralegal @ HAVEL & PARTNERS
Bratislava
2019 - 2019
Paralegal @ SOLUTIONEERS´ LEGAL
Bratislava
2016 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Právo
Univerzita Komenského, Bratislava
2015 – 2020

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • jednorazovo
  • do 3 mesiacov
  • na ďiaľku (online)
Nahlásiť používateľa